RC19 - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

RC19

1. Thực khách muốn khi gọi món tại nhà hàng thì không cần phải nhập số bàn mà Nhân viên phục vụ vẫn có thể nhận biết được khách đang ngồi bàn nào để đỡ mất thời gian tìm số bàn hoặc tránh nhập sai số bàn mình ngồi


1. Thực khách muốn khi gọi món tại nhà hàng thì không cần phải nhập số bàn mà Nhân viên phục vụ vẫn có thể nhận biết được khách đang ngồi bàn nào để đỡ mất thời gian tìm số bàn hoặc tránh nhập sai số bàn mình ngồi
Chi tiết thay đổi:
Trường hợp thực khách gọi món tại nhà hàng bằng ứng dụng 5Food Mobile, để giúp thực khách không phải nhập số bàn đang ngồi, kể từ phiên bản RC19, chương trình bổ sung thiết lập số bàn trên Standee, giúp thực khách khi gọi món sẽ chỉ cần quét mã QR và chương trình sẽ tự nhập số bàn khách ngồi.
Các bước thực hiện:

  • Tại màn hình Standee/Gọi món tại bàn, chọn mẫu in, nhập nội dung trên Standee.
  • Tích chọn In kèm số bàn.
  • Nhập chính xác số bàn của nhà hàng theo sơ đồ đã thiết lập tại CUKCUK.
  • Thực hiện tải về Standee và thực hiện In.
  • Khi đó trên Standee đặt tại bàn sẽ xuất hiện thông tin bàn, chương trình sẽ tự nhập số bàn khi thực khách quét mã.

Lưu ý: Đặt Standee đúng bàn theo sơ đồ tại nhà hàng. (Ví dụ Standee có thiết lập bàn 101 thì cần đặt đúng tại bàn 101)

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan