Thêm món ăn vào thực đơn trên PC/POS - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thêm món ăn vào thực đơn trên PC/POS

1. Mục đích

Giúp nhà hàng khai báo thêm món ăn mới vào thực đơn trên ứng dụng Bán hàng trên PC/POS.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện

1. Nhấn vào , chọn Thực đơn.

2. Tại tab Món ăn, nhấn Thêm. Khai báo thông tin tại tab Thông tin chung.

 

Lưu ý:

  • Nhà hàng có thể sử dụng mã món ăn mà phần mềm gợi ý theo quy tắc đánh mã món ăn/đồ uống trong phần Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung hoặc tự nhập mã món ăn theo quy tắc riêng của nhà hàng.
  • Nếu là món đặc trưng của nhà hàng, tích chọn thêm thông tin Là món đặc trưng. Khi đó, món sẽ hiển thị trong danh sách Đặc trưng tại màn hình ghi order cho khách của nhân viên phục vụ.
  • Phần mô tả món ăn sẽ hiện lên màn hình ghi order để nhân viên phục vụ có thêm thông tin tư vấn cho khách hàng.

3. Tại tab Sở thích phục vụ: Ghi lại các sở thích về cách chế biến mà khách thường yêu cầu đối với món ăn (nếu có).

  • Nhấn Thêm.
  • Nhập Sở thích phục vụ và số tiền thu thêm (nếu có).

4. Nhấn Cất.

Cập nhật 29/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan