Triển khai và áp dụng thanh toán qua ví điện tử - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Triển khai và áp dụng thanh toán qua ví điện tử

Ví điện tử là siêu ứng dụng tài chính giúp thanh toán và chuyển tiền nhanh chóng. Một số ví điện tử phổ biến hiện nay là MoMo, ViettelPay,…
Phần mềm CUKCUK.VN đang đáp ứng cho thực khách thanh toán hóa đơn tại nhà hàng nhanh chóng bằng những ví điện tử phổ biến này.

Xem/tải phim hướng dẫn:

Khi triển khai thanh toán qua ví điện tử, nhà hàng thực hiện thanh toán theo các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Nhà hàng đã có tài khoản ví điện tử

Trường hợp 2: Nhà hàng chưa có tài khoản ví điện tử

Hướng dẫn chi tiết:

Trường hợp 1: Nhà hàng đã có tài khoản ví điện tử

Nhà hàng đã có tài khoản ví điện tử cần thì quản lý nhà hàng thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán qua ví điện tử với MISA theo hướng dẫn:
1. Đăng ký sử dụng ví điện tử MoMo. Xem tại đây.
2. Đăng ký sử dụng ví điện tử ViettelPay. Xem tại đây.


1. Đăng ký sử dụng ví điện tử MoMo

Bước 1: Quản lý đăng nhập trang Web quản lý CUKCUK và nhấn Đăng ký ngay trên màn hình giới thiệu tính năng liên kết tài khoản MoMo

Bước 2: Chương trình sẽ mở tab trình duyệt mới với nội dungĐăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán. Sau đó Quản lý nhập chính xác các thông tin và nhấn Đăng ký.

Kết quả:

  • Quản lý sẽ nhận được mail thông báo đã hoàn thành đăng ký sử dụng ví điện tử MoMo.
  • Thông tin đăng ký của khách hàng sẽ được gửi đến đối tác MoMo để đối tác hỗ trợ kết nối tài khoản ví điện tử đến phần mềm CUKCUK.

>> Lưu ý: Đây là bước cần thiết để sử dụng tính năng thanh toán qua ví điện tử MoMo trên phần mềm CUKCUK.

2. Đăng ký sử dụng ví điện tử ViettelPay
Bước 1: Quản lý đăng nhập trang Web quản lý CUKCUK và nhấn Đăng ký ngay trên màn hình giới thiệu tính năng liên kết tài khoản ViettelPay

Bước 2: Chương trình sẽ mở tab trình duyệt mới với nội dung Đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán. Sau đó Quản lý nhập chính xác các thông tin và nhấn Đăng ký

Kết quả:

  • Quản lý sẽ nhận được mail thông báo đã hoàn thành đăng ký sử dụng ví điện tử ViettelPay.
  • Thông tin đăng ký của khách hàng sẽ được gửi đến đối tác ViettelPay để đối tác hỗ trợ kết nối tài khoản ví điện tử đến phần mềm CUKCUK.

> Lưu ý: Đây là bước cần thiết để sử dụng tính năng thanh toán qua ví điện tử ViettelPay trên phần mềm CUKCUK.

Trường hợp 2: Nhà hàng chưa có tài khoản ví điện tử

Nhà hàng chưa có tài khoản ví điện tử thì quản lý nhà hàng thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán qua các ví điện tử theo hướng dẫn:
1. Đăng ký sử dụng ví điện tử MoMo. Xem tại đây.
2. Đăng ký sử dụng ví điện tử ViettelPay. Xem tại đây.

1. Đăng ký sử dụng ví điện tử MoMo
Bước 1: Quản lý đăng nhập trang Web quản lý CUKCUK và nhấn Đăng ký ngay trên màn hình giới thiệu tính năng liên kết tài khoản MoMo

Bước 2: Chương trình sẽ mở tab trình duyệt mới với nội dungĐăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán. Sau đó Quản lý nhập chính xác các thông tin và nhấn Đăng ký.

Kết quả:

  • Quản lý sẽ nhận được mail thông báo đã hoàn thành đăng ký sử dụng ví điện tử MoMo.
  • Thông tin đăng ký của khách hàng sẽ được gửi đến đối tác MoMo để đối tác hỗ trợ đăng ký và xác thực tài khoản ví điện tử được kết nối với CUKCUK.

>> Lưu ý: Đây là bước cần thiết để sử dụng tính năng thanh toán qua ví điện tử MoMo trên phần mềm CUKCUK.

2. Đăng ký sử dụng ví điện tử ViettelPay
Bước 1: Quản lý đăng nhập trang Web quản lý CUKCUK và nhấn Đăng ký ngay trên màn hình giới thiệu tính năng liên kết tài khoản ViettelPay

Bước 2: Chương trình sẽ mở tab trình duyệt mới với nội dung Đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán. Sau đó Quản lý nhập chính xác các thông tin và nhấn Đăng ký

Kết quả:

  • Quản lý sẽ nhận được mail thông báo đã hoàn thành đăng ký sử dụng ví điện tử ViettelPay.
  • Thông tin đăng ký của khách hàng sẽ được gửi đến đối tác ViettelPay để đối tác hỗ trợ đăng ký và xác thực tài khoản ví điện tử được kết nối với CUKCUK.

>> Lưu ý: Đây là bước cần thiết để sử dụng tính năng thanh toán qua ví điện tử ViettelPay trên phần mềm CUKCUK.

Cập nhật 22/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan