Khách hàng thanh toán bằng ví điện tử MoMo/ Viettelpay - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khách hàng thanh toán bằng ví điện tử MoMo/ Viettelpay

Trường hợp khách hàng muốn thanh toán hóa đơn tại nhà hàng bằng ví điện tử MoMo/ Viettelpay, thu ngân thực hiện theo các hình thức sau:

 1. Thanh toán bằng ví điện tử MoMo.
 2. Thanh toán bằng ví điện tử Viettelpay.

Hướng dẫn chi tiết:

a.  Thanh toán bằng ví điện tử MoMo.

Khách hàng muốn thanh toán hóa đơn tại nhà hàng bằng ví điện tử MoMo, thu ngân thực hiện thu tiền và xác nhận thu tiền theo các bước sau:
1. Thu ngân thu tiền chọn hình thức MoMo để hiển thị trên màn hình thanh toán QRCODE.
2. Khách hàng mở ứng dụng MoMo và quét mã QRCODE trên màn hình thanh toán của thu ngân.
3. Thu ngân nhận được thông báo khách hàng đã thanh toán thành công qua MoMo và đóng giao dịch thanh toán.
Chi tiết như dưới đây:


Thu ngân
 • Tại màn hình Thu tiền, lựa chọn hình thức thanh toán MoMo.

 • Đưa khách hàng quét QRCODE trên màn hình thanh toán.

 • Hoặc dùng chức năng In Mã để in QRCode cho khách hàng.
Khách hàng
 • Mở app MoMo và thực hiện quét QRCode thu ngân nhà hàng cung cấp.

 • Nhấn Xác nhận.

 • Nhập mật khẩu tài khoản MoMo.

 • Hoàn thành giao dịch thanh toán

Thu ngân

 • Thu ngân sẽ nhận được thông báo khách hàng thanh toán thành công.

 • Nếu thu ngân đã thoát khỏi màn hình thu tiền thì nhấn chọn thông báo để hiển thị màn hình thu tiền và xác nhận thanh toán.

Lưu ý: Trường hợp khách đã thanh toán thành công bằng MoMo nhưng máy PC/POS của thu ngân không nhận được giao dịch của khách hàng (Có thể do mạng máy PC/POS gặp sự cố kết nối), thực hiện:

 • Nhấn Kiểm tra giao dịch, tích chọn Xác nhận thanh toán và nhấn Đóng.

b. Thanh toán bằng ví điện tử Viettelpay.

Khách hàng muốn thanh toán hóa đơn tại nhà hàng bằng ví điện tử ViettelPay, thu ngân thực hiện thu tiền và xác nhận thu tiền theo các bước sau:
I. Nhà hàng không sử dụng thẻ thành viên 5food
1. Thu ngân thu tiền chọn hình thức ViettelPay để hiển thị trên màn hình thanh toán QRCODE.
2. Khách hàng mở ứng dụng MoMo, quét mã QRCODE trên màn hình thanh toán của thu ngân và hoàn thành thanh toán.
3. Thu ngân nhận được thông báo khách hàng đã thanh toán thành công qua ViettelPay và thực hiện đóng giao dịch thanh toán.
Chi tiết tại đây.
II. Nhà hàng sử dụng thẻ thành viên 5food
1. Thu ngân gửi hóa đơn tạm tính cho khách hàng là thành viên 5food bằng cách nhấn GỬI 5FOOD

2. Khách hàng mở ứng dụng 5food, chọn thanh toán hóa đơn bằng ViettelPay, đăng nhập tài khoản và hoàn thành thanh toán.
3. Thu ngân nhận được thông báo khách hàng đã thanh toán thành công qua ViettelPay và thực hiện đóng giao dịch thanh toán.
Chi tiết tại đây.


I. Nhà hàng không sử dụng thẻ thành viên 5food

Thu ngân
 • Tại màn hình Thu tiền, lựa chọn hình thức thanh toán ViettelPay.
 • Đưa khách hàng quét QRCode trên màn hình thanh toán.
 • Hoặc dùng chức năng In Mã để in QRCode cho khách hàng.
Khách hàng
 • Mở app ViettelPay và thực hiện quét QRCode thu ngân nhà hàng cung cấp.

 • Nhấn Thanh toán.
 • Nhấn Xác nhận.
 • Nhập mật khẩu tài khoản ViettelPay.
 • Nhập mã xác thực OTP gửi về số điện thoại. Nhấn Xác nhận.
Thu ngân
 • Thu ngân sẽ nhận được thông báo khách hàng thanh toán thành công.

 • Nếu thu ngân đã thoát khỏi màn hình thu tiền thì nhấn chọn thông báo để hiển thị màn hình thu tiền và xác nhận thanh toán.


>> Lưu ý: Trường hợp khách đã thanh toán thành công bằng MoMo nhưng máy PC/POS của thu ngân không nhận được giao dịch của khách hàng (Có thể do mạng máy PC/POS gặp sự cố kết nối), thực hiện:

 • Nhấn Kiểm tra giao dịch, tích chọn Xác nhận thanh toán và nhấn Đóng.

II. Nhà hàng sử dụng thẻ thành viên 5food

Thu ngân
 • Tại màn hình Tính tiền, chọn thông tin khách hàng sử dụng 5Food và nhấn Gửi 5Food để gửi tạm tính cho khách.
Khách hàng
 • Khách hàng sẽ nhận được phiếu tạm tính từ nhà hàng. Trên thông tin phiếu tạm tính, khách hàng xác nhận Thanh toán bằng ViettelPay.

 • Nhập số điện thoại, mật khẩu tài khoản ViettelPay, nhấn Đăng nhập.

 • Nhấn Thanh toán.
 • Nhập mã xác thực OTP gửi về số điện thoại. Nhấn Xác nhận

Thu ngân
 • Thu ngân sẽ nhận được thông báo khách hàng thanh toán thành công, nhấn chọn thông báo để xác nhận thu tiền.

Cập nhật 23/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan