Nhà hàng chấp nhận thanh toán qua ví điện tử MoMo/ Viettelpay - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Nhà hàng chấp nhận thanh toán qua ví điện tử MoMo/ Viettelpay

Khi nhà hàng chấp nhận thanh toán qua ví điện tử MoMo/ Viettelpay, quản lý nhà hàng thực hiện thiết lập theo các hình thức như sau:
Hướng dẫn chi tiết:
Để quản lý các giao dịch thanh toán qua ứng dụng ví điện tử MoMo nhà hàng/quán cần đăng ký tài khoản MoMo Merchant dành cho Doanh nghiệp theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản M4B Version 2
Link đăng nhập: https://business.momo.vn/sanpham/portal/dashboard

Lưu ý: Trong trường hợp không đăng nhập được, bạn thực hiện Clear cache bằng cách nhấn Tổ hợp: Ctrl+H (có thể bỏ qua bước này nếu đã đăng nhập được vào link https://business.momo.vn/sanpham/portal/dashboard)

Với những hàng/quán chưa có tài khoản MoMo Doanh nghiệp, vui lòng truy cập vào đường link https://business.momo.vn/sanpham/auth/signup để đăng ký tài khoản

Bước 2: Đăng ký kết nối với MoMo
Vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ CukCuk qua kênh MISA support:
Hotline: 024 999 838 66
Email: Support@misa.com.vn
Bước 3: Đăng nhập lại trang quản lý CukCuk
Nhà hàng chấp nhận thanh toán bằng ví điện tử MoMo, quản lý nhà hàng thực hiện thiết lập tài khoản ví điện tử cho từng mô hình triển khai như sau:
a. Mô hình nhà hàng đơn. Xem chi tiết tại đây.

b. Mô hình nhà hàng chuỗi. Xem chi tiết tại đây.


a. Thiết lập ví điện tử MoMo cho mô hình nhà hàng đơn

Sau khi được hỗ trợ, bạn đăng nhập lại trang quản lý CukCuk

 • Chọn Danh mục/Phương thức và dịch vụ thanh toán
 • Nhấn Thiết lập tương ứng với ví điện tử MoMo.

 • Thực hiện sao chép các thông tin tích hợp Website, tích hợp POS để điền vào thiết lập tương ứng trên màn hình thiết lập ví điện tử MoMo. Cụ thể:
  • Mã ví là PARTNER CODE,
  • Mã truy cập là ACCESS KEY,
  • Mã bảo mật là SECRET KEY,
  • PublicKey là PUBLIC KEY,
  • Mã cửa hàngTên cửa hàng là thông tin của cửa hàng được khai báo trong phân hệ Quản lý cửa hàng.
  • Nhập StoreSlug theo mẫu ghép Mã ví-Mã cửa hàng.
 • Nhấn Cất.


b. Thiết lập ví điện tử MoMo cho mô hình nhà hàng chuỗi

 • Chọn tham số Chuỗi nhà hàng
 • Chọn Danh mục/Phương thức và dịch vụ thanh toán

 • Nhấn Thiết lập tương ứng với ví điện tử MoMo

Đồng thời vào tài khoản MoMo Doanh nghiệp, chọn Trung tâm thanh toán/Tích hợp thanh toán/Thông tin tích hợp

Sau đó, copy các trường thông tin dữ liệu cần để tích hợp vào phần mềm MISA CukCuk

Lưu ý Thông tin tích hợp: MoMo cung cấp bộ mã tương ứng với từng tài khoản đăng ký như ảnh dưới đây

 • Trường hợp các hàng/quán trong chuỗi dùng chung 1 tài khoản ví điện tử MoMo, chọn Chuỗi nhà hàng và nhập thông tin ví điện tử tương tự mô hình nhà hàng đơn

 • Trường hợp các hàng/quán trong chuỗi dùng riêng tài khoản ví điện tử MoMo, chọn Từng nhà hàng và nhập thông tin ví điện tử tương ứng với từng hàng/quán tương tự mô hình nhà hàng đơn
Nhà hàng chấp nhận thanh toán bằng ví điện tử ViettelPay, quản lý nhà hàng thực hiện thiết lập tài khoản ví điện tử cho từng mô hình triển khai như sau:
a. Mô hình nhà hàng đơn. Xem tại đây.
b. Mô hình nhà hàng chuỗi. Xem tại đây.


a. Thiết lập ví điện tử ViettelPay cho mô hình nhà hàng đơn

 • Nhấn Danh mục, nhấn chọn Thẻ ngân hàng/ví điện tử.
 • Nhấn Thiết lập tương ứng với ví điện tử ViettelPay.
 • Nhập Mã ví Mã đối tác của tài khoản ViettelPay Merchant mà khách hàng đã đăng ký.
 • Nhấn Cất.

b. Thiết lập ví điện tử ViettelPay cho nhà hàng mô hình chuỗi

 • Chọn tham số Chuỗi nhà hàng tương tự khi thiết lập ví điện tử MoMo.
 • Nhấn Thiết lập tương ứng với ví điện tử ViettelPay.
 • Trường hợp nhà hàng chuỗi chỉ sử dụng 1 tài khoản ViettelPay, thực hiện tích chọn Chuỗi nhà hàng và nhập thông tin ví điện tử tương tự mô hình nhà hàng đơn.
 • Trường hợp các nhà hàng trong chuỗi dùng riêng tài khoản ViettelPay, tích chọn Từng nhà hàng và nhập thông tin ví điện tử cho từng nhà hàng tương tự mô hình nhà hàng đơn.
Chúc Anh/chị thực hiện thành công!
Cập nhật 29/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan