Xử lý đơn hàng từ Grab - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Xử lý đơn hàng từ Grab

1. Mục đích

Giúp thu ngân xác nhận đơn hàng khách đặt qua Grab. Sau khi chủ nhà hàng thực hiện kết nối với đối tác giao vận trên trang quản lý, thực hiện các bước sau để giao hàng qua đối tác đã kết nối.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng chọn Giao hàng từ Grab.

Bước 2: Nhấn Xác nhận đơn hàng.

Lưu ý:

  • Nhà hàng phải có kết nối Internet để đồng bộ đơn hàng từ Grab về CukCuk.
  • Nhà hàng phải cập nhật phiên bản CukCuk mới nhất để nhận được đơn hàng. Hiện tại CukCuk chưa đáp ứng xử lý đơn hàng Grab trên thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS
  • Trong trường hợp khách muốn đổi món, thu ngân có thể điều chỉnh danh sách món trong đơn hàng với tổng giá trị nhỏ hơn hoặc bằng tổng giá trị đơn hàng đã đặt.
  • Vì đơn hàng của Grab sẽ được thanh toán với chủ nhà hàng sau 2-3 ngày nên thu ngân có thể ấn thu tiền luôn khi shipper tới
  • Hiện tại Grabfood chưa cho phép hiển thị mã khuyến mại khách hàng sử dụng trên phần mềm CukCuk
  • Sau khi thu ngân xác nhận đơn, trên danh sách order Chờ giao hàng sẽ hiển thị logo Grab giúp nhân viên dễ dàng theo dõi hơn.

Cập nhật 16/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan