SMS Marketing (CukCuk phục vụ tại bàn) Archives - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
SMS Marketing (CukCuk phục vụ tại bàn)

SMS Marketing (CukCuk phục vụ tại bàn)

Phần mềm bổ sung tiện ích SMS Marketing nhằm kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ SMS marketing như: VHT, Viettel và eSMS giúp cửa hàng có thể gửi tin nhắn cho khách hàng nhanh chóng, dễ dàng. Tuy nhiên, hiện tại chương trình chỉ đáp ứng kết nối với VHT, hai dịch vụ còn lại đang được phát triển.