Cài đặt tin nhắn mẫu - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Cài đặt tin nhắn mẫu

1. Mục đích

Giúp chủ nhà hàng soạn thảo và lưu lại mẫu tin nhắn, nhà hàng có thể gửi sms cho khách hàng nhiều lần.
2. Các bước thực hiện
Chủ nhà hàng vào chức năng SMS Marketing, chọn Cài đặt tin nhắn mẫu.
Phần mềm có sẵn mẫu tin nhắn: Chúc mừng sinh nhật giúp chủ nhà hàng có thể sử dụng ngay bằng cách nhấn nút Các bước gửi tin nhắn, xem tại đây.
​Trường hợp chủ nhà hàng muốn soạn mẫu khác với mẫu có sẵn của chương trình, chủ nhà hàng thực hiện Thêm tin nhắn mẫu
Chủ nhà hàng đặt tên cho mẫu tin nhắn và thực hiện soạn nội dung tin nhắn.
Phần mềm hỗ trợ tính năng tự động chèn các giá trị thay đổi theo từng khách hàng như: Thương hiệu, Xưng hô (ông/bà/anh/chị), Họ tên.
Ví dụ: Chủ nhà hàng muốn mỗi tin nhắn gửi đi đều có tên khách hàng cụ thể thì soạn tin nhắn mẫu như hình bên dưới. Khi gửi tin nhắn, phần mềm tự động thay #FullName# thành họ tên khách hàng trong danh mục khách hàng tương ứng với số điện thoại.

Chủ nhà hàng nhấn Cất để lưu tin nhắn mẫu.

Lưu ý:

  1. Phần mềm đáp ứng gửi loại tin nhắn Chăm sóc khách hàng.
  2. Tin nhắn chỉ được gửi thành công nếu không chứa từ khóa trong Danh sách từ khóa chặn của nhà mạng.
  3. Chủ nhà hàng có thể nhập tối đa 160 ký tự, với các tin nhắn dài, phần mềm sẽ gửi thành nhiều tin nhắn theo quy định của nhà mạng.
Để sửa lại nội dung tin nhắn mẫu, chủ nhà hàng nhấn vào và sửa lại các thông tin cần sửa.

 

 

Cập nhật 07/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan