Thêm đồ uống vào thực đơn - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thêm đồ uống vào thực đơn

 

1. Mục đích
Giúp nhà hàng khai báo thêm đồ uống mới vào thực đơn. Bao gồm cả Đồ uống thông thườngĐồ uống theo nhóm

2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo đồ uống thông thường

a. Xem/tải phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
1. Chọn Thực đơn, nhấn Thêm.
2. Chọn loại: Đồ uống. Tích chọn Đồ uống và khai báo trong Tab Thông tin chung.

Lưu ý:

 • Nhà hàng có thể sử dụng mã đồ uống mà phần mềm gợi ý theo quy tắc đánh mã món ăn/đồ uống trong phần Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung hoặc tự nhập mã đồ uống theo quy tắc riêng của nhà hàng.
 • Nếu là đồ uống đặc trưng của nhà hàng, tích chọn thêm thông tin Là món đặc trưng. Khi đó, đồ uống sẽ hiển thị trong danh sách Đặc trưng tại màn hình ghi order cho khách của nhân viên phục vụ.
 • Phần mô tả đồ uống sẽ hiện lên màn hình ghi order để nhân viên phục vụ có thêm thông tin tư vấn cho khách hàng.
 • Để ảnh đại diện món hiển thị được đẹp mắt, kích thước ảnh cần đảm bảo tỉ lệ 4×3. Ví dụ: 1280×720 pixel.

3. Tại tab Sở thích phục vụ:

  • Ghi lại các sở thích về cách chế biến mà khách thường yêu cầu đối với đồ uống (nếu có)

Lưu ý: Khi thu ngân nhập yêu cầu khác trên màn hình ghi order, yêu cầu đó cũng sẽ được tự động cập nhập trong Tab Sở thích phục vụ trên.
4. Tại tab Giá theo khung giờ: (Chỉ xuất hiện nếu nhà hàng tích chọn Áp dụng chính sách giá bán theo khung giờ trong phần Thiết lập tiện ích khi mua/bán hàng).

  • Nếu đồ uống đang khai báo có giá thay đổi theo khung giờ, tích chọn Áp dụng giá theo khung giờ.
  • Khai báo khung giờ, ngày trong tuần và giá bán áp dụng cho từng khung giờ, ngày đó.

Lưu ý:

 • Phần tự mềm mặc định 3 khung giờ thông dụng như hình trên. Nếu khung giờ của nhà hàng khác với mặc định, nhấn Sửa khung giờ để chỉnh sửa. Khi sửa khung giờ của một đồ uống, phần mềm sẽ tự động cập nhật khung giờ này cho tất cả các món trên thực đơn của nhà hàng.
 • Nếu tích chọn Không hiển thị trên thực đơn thì đồ uống sẽ không hiển thị trên màn hình bán hàng của nhân viên ghi order/thu ngân.

2.2. Khai báo đồ uống theo nhóm.

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện

1. Vào Thực đơn\Thêm.
2. Chọn loại: Đồ uống. Tích chọn Đồ uống theo nhóm. Khai báo thông tin.

Lưu ý:

  • Các đồ uống được chọn vào nhóm sẽ mặc định không hiển thị riêng trên thực đơn.
  • Nếu muốn một đồ uống thêm vào vừa hiển thị riêng vừa hiển thị trong Đồ uống theo nhóm, tích chọn Hiển thị trên thực đơn đối với đồ uống đó.
  • Nếu tích chọn Không hiển thị trên thực đơn thì đồ uống theo nhóm sẽ không hiển thị trên màn hình bán hàng của nhân viên ghi order/thu ngân.

5. Ngoài ra, có thể khai báo đồ uống trên thiết bị PC/POS. Xem chi tiết tại đây.

Cập nhật 29/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan