Thiết lập các tiện ích khi mua hàng/bán hàng - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập các tiện ích khi mua hàng/bán hàng


1. Mục đích
Cho phép nhà hàng thiết lập các thông tin liên quan đến hoạt động mua bán hàng của như: chính sách giá, phí, tính thuế,… Tùy theo cách thiết lập, màn hình và các chức năng liên quan đến hoạt động mua hàng, bán hàng sẽ thay đổi.
2. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây(Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện

Để thiết lập các thông tin liên quan đến hoạt động mua hàng, bán hàng, thực hiện như sau:
1.
Vào Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung.


2. Chọn tab Mua hàng/Bán hàng.

3. Nhấn Sửa trên phần Mua Hàng hoặc Bán hàng tùy vào nhu cầu thiết lập.
4. Tích/bỏ tích hoặc nhập các giá trị cần thiết lập.


Tùy chọn Ý nghĩa

Hiển thị thông tin tiền chiết khấu, tiền thuế trên Phiếu nhập hàng, Đơn đặt hàng, Phiếu trả lại hàng mua

Trên Phiếu nhập hàng, Đơn đặt hàng, Phiếu trả lại hàng mua sẽ hiển thị thêm cột Chiết khấu và Thuế.

Doanh thu trong ngày được tính từ

Thời gian nhập vào là thời gian bắt đầu mở cửa hoạt động của cửa hàng, sẽ ảnh hưởng đến việc thống kê Báo cáo doanh thu của nhà hàng.

Thời gian dùng bữa trung bình tại nhà hàng

Thời gian được nhập sẽ là căn cứ để hệ thống tính ra được có bao nhiêu bàn còn trống khi khách đặt chỗ hoặc đến ăn tại nhà hàng.

Công suất phục vụ tối đa

Số lượng được nhập là căn cứ để tính ra công suất phục vụ của nhà hàng tại mọi thời điểm trong ngày.

Nhà hàng có xuất hóa đơn giá trị gia tăng

Nếu tích chọn thì trên màn hình tính tiền của thu ngân sẽ hiển thị tính năng Khách lấy HĐ GTGT.

Nhà hàng có bộ phận siêu thị cân đồ Chỉ đáp ứng trên mô hình đăng nhập offline.
Hiển thị ảnh món ăn trên thực đơn Trên danh sách thực đơn khi thực hiện ghi order sẽ hiển thị ảnh đại diện của món.

Bắt buộc chọn bàn khi lập order

Tích chọn để hệ thống sẽ cảnh báo nếu nhân viên quên chọn bàn khi cất order.

Gửi phiếu hồi món cho Bếp/Bar khi khách trả lại đồ Nếu tích chọn thì khi khách trả lại đồ, chương trình sẽ tự động in phiếu hồi món trên máy in của bếp/bar, giúp bếp/bar dễ dàng theo dõi được số lượng món ăn/đồ uống khách trả lại khi kiểm đồ

Có in phiếu tạm tính

Nếu bỏ tích chọn trên màn hình tính tiền của thu ngân chức năng In tạm tính sẽ chuyển thành Gửi tạm tính.

Không hiển thị mã thẻ khách hàng trên màn hình tính tiền

Nếu tích chọn trên màn hình tính tiền của thu ngân, thông tin mã thẻ của khách hàng sẽ hiển thị thành các dấu (*).

Cho phép các nhóm khách khác nhau ngồi chung bàn

Nếu tích chọn khi lập order, có thể lập được nhiều order cho cùng một bàn.

Cho phép Thu ngân tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền

Nếu tích chọn khi thực hiện tính tiền, thu ngân có thể lựa chọn tặng món/giảm giá thêm cho khách ngoài các chương trình khuyến mại đang có của nhà hàng. (Trên giao diện tính tiền của thu ngân sẽ có chức năng Khuyến mại khác và trên từng món ăn sẽ có thêm chức năng Giảm giá/Món mời).

Áp dụng chính sách giá bán

Có 2 lựa chọn: Theo khung giờ hoặc Theo khu vực. Nếu tích chọn trên giao diện khai báo món ăn/đồ uống/combo/mặt hàng khác sẽ hiển thị thêm tab Giá theo khung giờ/Giá theo khu vực để cho phép thiết lập giá bán theo từng khung giờ. Đồng thời cho phép khi lập order và tính tiền có thể thay đổi lại giá bán theo khung giờ.

Hiển thị order theo khu vực Khi tích chọn, thu ngân có thể lọc danh sách order theo từng tầng/khu vực nhà hàng để dễ theo dõi, phục vụ khách hàng.
Tự động hiển thị số lượng khách khi chọn bàn

– Nếu tích chọn, khi chọn bàn khách ngồi, chương trình sẽ mặc định hiển thị số khách ngồi tại bàn tương ứng với số ghế thiết lập.
– Nếu bỏ tích chọn, khi chọn bàn khách ngồi, chương trình sẽ mặc định hiển thị số khách ngồi tại bàn là 0.
Bắt buộc nhập số lượng khách khi lập order Nếu tích chọn, chương trình không cho cất order khi số khách = 0, bắt buộc phải nhập số khách khi lập order (Lưu ý: Cần bỏ tích chọn thiết lập Tự động hiển thị số lượng khách khi chọn bàn cùng với tích chọn này)
Không cho phép thu ngân theo dõi doanh thu và số tiền trong két Tích chọn trong trường hợp không muốn chặn các quyền xem doanh thu/báo cáo của thu ngân trên phầm mềm.
Cho phép Thu ngân tìm kiếm hóa đơn lập bởi Thu ngân khác Tích chọn để cho phép thu ngân nhà hàng có thể tìm kiếm toàn bộ hóa đơn của nhà hàng trên tất cả các thiết bị.
Tích điểm cho hóa đơn có khuyến mại Nhà hàng sử dụng 5Food và xây dựng chính sách tích điểm. Quản lý có thể thiết lập tích điểm trên hóa đơn có áp dụng khuyến mại như sau:
– Chọn nếu nhà hàng vẫn thực hiện tích điểm trên các hóa đơn có áp dụng khuyến mại
– Chọn Không nếu nhà hàng không áp dụng tích điểm trên các hóa đơn đã được áp dụng khuyến mại
– Chọn Thu ngân tùy chọn nếu nhà hàng muốn để thu ngân tự quyết định có áp dụng tích điểm trên hóa đơn có khuyến mại hay không
Tự động cập nhật giá vốn của món ăn bằng tổng giá vốn của các NVL thành phần Tích chọn để chương trình tự động cập nhật giá vốn cho món ăn.
Bắt buộc xác nhận khi sử dụng điểm của khách hàng Tích chọn trong trường hợp cần khách hàng xác nhận sử dụng điểm khi thanh toán.
Yêu cầu quản lý xác nhận trong các trường hợp Tích chọn trong trường hợp cần quản lý xác nhận khi nhân viên order/thu ngân thực hiện các nghiệp vụ:
– Hủy order, hủy món.
– Sửa/xóa tiền khách đặt cọc.
– In lại hóa đơn.
– Trả lại món khi kiểm đồ.
– Thay đổi kết quả tính tiền: Khi giảm số lượng món, Tăng số lượng món, Thay đổi chính sách giá, khuyến mại, thuế, phí, voucher.

Tính thuế giá trị gia tăng khi bán hàng

– Nếu chọn Không => Khi thu ngân thực hiện tính tiền sẽ không tính thuế GTGT.
– Nếu chọn và nhập mức thuế suất => Khi thu ngân tính tiền sẽ luôn tính thuế GTGT theo mức thuế suất đã thiết lập.
– Nếu chọn Chỉ tính khi khách yêu cầu và nhập mức thuế suất => Khi thu ngân tính tiền có thể lựa chọn có tính thuế GTGT cho hóa đơn của khách hay không.
– Tích chọn Tính thuế cho cả phí giao hàng thì khi thực hiện tính tiền cho các order giao hàng có phát sinh phí giao hàng, hệ thống sẽ tự động tính thêm thuế GTGT của phí giao hàng.

Tính phí dịch vụ tại nhà hàng

– Nếu chọn Không => Khi thu ngân thực hiện tính tiền sẽ không tính thêm phí dịch vụ.
– Nếu chọn và nhập % (hoặc số tiền) => Khi thu ngân tính tiền sẽ tính thêm phí dịch vụ theo mức % (hoặc số tiền) đã thiết lập.
– Nếu chọn Chỉ tính khi có phát sinh và nhập % (hoặc số tiền) => Khi thu ngân tính tiền có thể lựa chọn tính phí dịch vụ cho hóa đơn của khách hay không.

Chấp nhận các hình thức thanh toán Tích chọn các hình thức nhà hàng sử dụng.
Sử dụng tính năng Lịch sử gửi bếp/bar Tính năng Lịch sử gửi bếp/bar giúp thu ngân/chủ nhà hàng xem lại danh sách các order Đã gửi/Chưa gửi xuống bếp/bar chế biến, có thể thực hiện in lại phiếu chế biến khi cần. Bỏ tích chọn nếu không có nhu cầu sử dụng.
In thay đổi thông tin order Tích chọn nếu muốn in các thông tin thay đổi (Số bàn, số lượng khách,…) đến bếp/bar.
(Khi thay đổi các thông tin trên order, chương trình sẽ hiển thị chức năng Gửi bếp/bar để thu ngân thực hiện gửi)
Cảnh báo khi xuất kho quá số lượng tồn Nếu tích chọn thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo khi xuất kho nguyên vật liệu quá số lượng còn tồn.

5. Nhấn Cất.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan