Mục thu/chi - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Mục thu/chi

1. Mục đích
Cho phép khai báo danh sách các mục thu, mục chi để quản lý nhà hàng/kế toán lựa chọn khi lập các chứng từ thu, chi tiền mặt, tiền gửi, từ đó thống kê lên các báo cáo về tình hình thu chi của nhà hàng
.
2. Các bước thực hiện


1. Vào Danh mục\Mục thu/chi.
  • Phần mềm đã tạo sẵn một số mục thu/chi phổ biến. Những mục thu/chi có cùng tính chất được gom vào trong một mục thu/chi cha. Danh sách mục thu/chi hiển thị theo cấp cha – con.

  • Có thể nhấn Mở rộng/Thu gọn để mở/đóng nhanh tất cả các mục thu/chi có trong danh sách.
2. Nếu quản lý nhà hàng muốn theo dõi thu chi theo mục riêng chưa có trong danh sách, nhấn Thêm để khai báo.  • (Nếu mục thu/chi khai báo thêm nằm trong mục thu/chi đã có, tại mục Thuộc, chọn mục thu/chi cha).

  • Khi quản lý nhà hàng/kế toán lập chứng từ thu/chi thì cần lựa chọn mục thu/chi (Chỉ những mục thu/chi cấp con mới xuất hiện trong danh sách này).

  • Quản lý nhà hàng có thể xem các báo cáo về tình hình thu chi của nhà hàng tại Báo cáo\Quỹ tiền.Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan