Thẻ ngân hàng/Ví điện tử - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thẻ ngân hàng/Ví điện tử

1. Mục đích
Giúp quản lý thiết lập danh sách thẻ ngân hàng/ví điện tử nhà hàng chấp nhận thanh toán. Để thu ngân thực hiện thu tiền cho khách qua thẻ và quản lý nhà hàng có thể đối chiếu giao dịch nào tiền đã về tài khoản của nhà hàng.
2. Các bước thực hiện
1. Sắp xếp danh sách thẻ ngân hàng/ví điện tử

  • Nhấn Danh mục, nhấn chọn Thẻ ngân hàng/ví điện tử.
  • Phần mềm đã tạo sẵn một số thẻ ngân hàng phổ biến.

 

  • Ba thẻ ngân hàng/ví điện tử đầu tiên trong danh sách sẽ xuất hiện thành 3 nút trên màn hình thu tiền của thu ngân, những thẻ còn lại nằm trong mục Khác => Nhấn Lên/Xuống để chuyển những thẻ ngân hàng/ví điện tử thường dùng nhất lên đầu danh sách, để tiện cho thu ngân thao tác khi thu tiền khách hàng.

.Tại màn hình thu tiền, thu ngân chọn hình thức thanh toán theo yêu cầu của khách hàng.

Sau đó, nhấn IN & ĐÓNG hoặc ĐÓNG để hoàn tất thanh toán.

  • Nếu nhà hàng chấp nhận thanh toán loại thẻ nào đó mà chưa có trong danh sách trên, nhấn Thêm để khai báo.
  • Khai báo thông tin và chọn biểu tượng cho thẻ => Nếu thẻ này nằm trong 3 thẻ đầu, biểu tượng này sẽ hiển thị ở một trong 3 nút đầu trên màn hình thu tiền của thu ngân.

  • Quản lý nhà hàng/Kế toán có thể đối chiếu giao dịch nào qua thẻ mà tiền đã về tài khoản của nhà hàng tại nghiệp vụ Quỹ tiền gửi\Đối chiếu

 

Cập nhật 29/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan