Bếp/Bar - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Bếp/Bar

1. Mục đích
Giúp khai báo danh sách các bếp, bar của nhà hàng và phân cho từng bếp/bar sẽ chế biến những món gì. Việc này nhằm giúp đầu bếp/nhân viên pha chế nhận được danh sách món cần chế biến khi thu ngân/nhân viên ghi order thực hiện gửi order cho bếp/bar.

2. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện
Phần mềm đã tạo sẵn 1 bếp và 1 bar, nếu nhà hàng chỉ có 1 bếp và 1 bar thì mỗi khi khai báo món ăn/đồ uống/combo/mặt hàng khác, chỉ cần chọn đúng bếp/bar chế biến món đó.


Trong trường hợp nhà hàng có nhiều bếp/bar, thực hiện khai báo thêm như sau:


1. Vào Danh mục\Bếp/Bar.


2. Nhấn Thêm.


3. Nhấn Chọn món để chọn các món sẽ chế biến tại bếp/bar này.


4. Lưu ý

  • Các món được chọn vào bếp/bar nào thì khi order được gửi xuống bếp/bar sẽ chỉ hiển thị trên máy tính bảng hoặc in ra tại máy in của bếp/bar đó (tùy theo thiết bị bếp/bar sử dụng).

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan