Danh sách hóa đơn thanh toán - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Danh sách hóa đơn thanh toán

1. Mục đích
Giúp quản lý/thu ngân theo dõi được tình hình kinh doanh tại nhà hàng/quán, xem danh sách các hóa đơn đã thu tiền trong ngày.

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn biểu tượng , chọn Danh sách hóa đơn. Chương trình đã hiển thị toàn bộ danh sách hóa đơn phát sinh tại nhà hàng/quán trong ngày.

2. Có thể lọc theo thời gian muốn theo dõi hoặc tìm kiếm theo số hóa đơn.

3. Nhấn chọn vào thông tin hóa đơn để xem chi tiết.

4. Trường hợp muốn in lại hóa đơn cho khách, nhấn biểu tượng trên hóa đơn và chọn In hóa đơn.

5. Trường hợp lập sai có hóa đơn cho khách, trên thông tin hóa đơn lập sai, nhấn biểu tượng chọn Hủy hóa đơn.

Danh sách hóa đơn hủy sẽ được quản lý trên tab Đã hủy.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan