Thu nợ khách hàng trên PC/POS - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thu nợ khách hàng trên PC/POS

1. Mục đích
Giúp thu ngân ghi nhận lại số tiền khách hàng trả nợ vào phần mềm để phản ánh chính xác công nợ thực tế của khách hàng.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)3. Các bước thực hiện

Thu ngân thực hiện thu nợ khách hàng theo các bước sau:

1. Nhấn biểu tượng , chọn Thu nợ.

2.Trên màn hình thu nợ, tìm khách hàng trả nợ theo tên, số điện thoại hoặc địa chỉ của khách hàng.

3. Nhấn biểu tượng tại dòng thông tin khách hàng trả nợ.

Trường hợp 1:
Trường hợp 2:
4. Nhấn Đồng ý để thu nợ, hoặc nhấn Đồng ý & In phiếu để xác nhận và in phiếu thu nợ cho khách.
Cập nhật 07/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan