Ghi nhận việc đặt chỗ của khách được thực hiện như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Ghi nhận việc đặt chỗ của khách được thực hiện như thế nào?

Để ghi nhận thông tin đặt chỗ của khách hàng, thực hiện như sau:

  • Nhấn chọn tab Khác/Đặt chỗ.

  • Tại giao diện danh sách đặt chỗ, nhấn biểu tượng .

  • Khai báo xong thông tin đặt chỗ, nhấn Lưu (hoặc chạm vào biểu tượng ).

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan