Làm thế nào để xem tình hình đặt chỗ của khách? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để xem tình hình đặt chỗ của khách?

Để xem được thông tin đặt chỗ của khách hàng, thực hiện như sau:

  • Nhấn chọn tab Khác/Đặt chỗ. Chương trình đã hiển thị toàn bộ thông tin đặt chỗ trong ngày.

  • Nhấn vào thông tin đặt chỗ của từng khách hàng để xem chi tiết.

  • Trường hợp thấy thông tin đặt chỗ bị sai có thể sửa lại bằng cách nhấn vào biểu tượng .
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan