Thực hiện hủy thông tin đặt chỗ của khách như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thực hiện hủy thông tin đặt chỗ của khách như thế nào?

Để ghi nhận thông tin khách hàng hủy đặt chỗ, thực hiện như sau:

  • Nhấn chọn tab Khác/Đặt chỗ. Chương trình đã hiển thị toàn bộ thông tin đặt chỗ trong ngày.

  • Nhấn vào thông tin đặt chỗ đã hủy.

  • Nhấn Hủy đặt chỗ.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan