Kết nối phần mềm kế toán SME.NET 2020 - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Kết nối phần mềm kế toán SME.NET 2020

Để thực hiện theo dõi doanh thu, lập báo cáo, in sổ sách theo quy định pháp luật về công tác kế toán, Kế toán của nhà hàng có thể chuyển dữ liệu bán hàng, kho, thu chi từ phần mềm CUKCUK sang phần mềm kế toán một cách dễ dàng, tiết kiệm thời gian và công sức nhập liệu chứng từ.

Các bước cần thực hiện đối với nhà hàng chưa sử dụng phần mềm kế toán SME.NET 2020:

Bước 1: Mua và cài đặt phần mềm kế toán SME.NET 2020 (phiên bản R6 trở lên). Xem chi tiết tại đây.
(hoặc trường hợp nhà hàng đang sử dụng phần mềm SME.NET 2019 thì cần nâng cấp lên SME.NET 2020. Xem hướng dẫn nâng cấp tại đây.)
Bước 2: Thực hiện kết nối CUKCUK với SME.NET 2020. Xem chi tiết tại đây.
Bước 3: Kế toán thực hiện đánh dấu các chứng từ trên CUKCUK muốn chuyển sang SME và thực hiện lấy dữ liệu từ CUKCUK sang SME.NET 2020. Xem chi tiết tại đây.

(Lưu ý: với các nhà hàng đã sử dụng phần mềm kế toán SME.NET 2020 của MISA thì không cần thực hiện bước 1 ở trên đây).

Cập nhật 29/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan