Kết nối CUKCUK với SME.NET 2020 - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Kết nối CUKCUK với SME.NET 2020

 

Để thực hiện kết nối CUKCUK với phần mềm SME.NET 2020 người dùng thực hiện các bước sau:
1. Trên phần mềm CUKCUK thiết lập quyền người dùng được phép sử dụng phân hệ Kế toán\Kết nối phần mềm SME.NET 2020

2. Trên phần mềm CUKCUK thực hiện kết nối với SME.NET 2020
3. Trên phần mềm SME.NET 2020 thực hiện kết nối với CUKCUK


Chi tiết các bước như sau:
1. Trên phần mềm CUKCUK thiết lập quyền người dùng được phép sử dụng phân hệ Kế toán\Kết nối phần mềm SME.NET 2020
Phần mềm CUKCUK mặc định vai trò Quản trị hệ thống mới có quyền Kế toán SME.NET 2020(Xem, Thiết lập, Chuyển chứng từ) và hiển thị trên danh sách Ứng dụng, các vai trò khác sẽ không được phân quyền.

Chủ nhà hàng muốn phân quyền cho các vai trò khác như (Quản lý chuỗi, Quản lý nhà hàng, Kế toán…) được phép sử dụng tính năng kết nối SME.NET 2020 trên CUKCUK cần thực hiện như sau:
Vào Thiết lập hệ thống chọn chức năng Quản lý vai trò, chọn vai trò cần sửa, chọn mục Kế toán\Kết nối phần mềm SME.NET thực hiện phân quyền mà vai trò được làm việc với dữ liệu Kế toán. 

  • Quyền Xem: chỉ cho phép xem chứng từ trên phân hệ kế toán, không được chuyển chứng từ từ CUCUK sang AMIS.VN hoặc thay đổi thiết lập kết nối.
  • Quyền Chuyển chứng từ: Cho phép xem chứng từ trên phân hệ kế toán, chuyển chứng từ từ CUCUK sang AMIS.VN
  • Quyền Thiết lập: cho phép thêm, sửa, xóa tài khoản kết nối của AMIS.VN với CUKCUK.


Sau khi phân quyền, người dùng đăng nhập vào trang quản lý sẽ nhìn thấy phân hệ Kế toán MISA SME.NET trên màn hình danh sách ứng dụng.
2. Trên phần mềm CUKCUK thực hiện kết nối với SME.NET 2020
Trên trang quản lý phần mềm CUKCUK, chủ nhà hàng thực hiện kết nối với phần mềm SME.NET 2020. 

Quản lý nhà hàng vào phân hệ Ứng dụng\MISA SME.NET để thực hiện kết nối.
Với chuỗi cửa hàng, phải vào từng nhà hàng trong chuỗi để thực hiện kết nối với SME.NET.

3. Trên phần mềm SME.NET 2020 thực hiện kết nối với CUKCUK

Để thực hiện kết nối SME.NET 2020 với CUKCUK, trên SME.NET 2020 kế toán thực hiện như sau:
Bước 1: Vào Tiện ích\Kết nối với phần mềm bán hàng

Bước 2: Thực hiện đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống hoặc tài khoản được phân quyền kết nối của CUKCUK.

Bước 3: Thiết lập đầy đủ các thông tin ghép dữ liệu giữa phần mềm CUKCUK và SME.NET; sau đó nhấn Đồng ý

Chi tiết hướng dẫn kết nối trên phần mềm SME.NET 2020 xem tại đây.

Cập nhật 28/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan