Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. HDSD Mobile
 3. CUKCUK – Bán hàng (Tablet)
 4. Quản lý nhà hàng
 5. Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn?
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. CUKCUK Phục vụ nhanh
 4. Quản lý
 5. Quản lý trên App
 6. Nghiệp vụ quản lý khác
 7. Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn?
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Quản lý
 4. Quản lý nhà hàng trên điện thoại
 5. Nghiệp vụ quản lý khác
 6. Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn?

Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn?

Đối với những món ăn theo nguyên vật liệu, món theo nhóm, quản lý bán hàng không muốn hiển thị những món chi tiết trên màn hình thực đơn thì có thể thực hiện thiết lập như sau:

 • Tại phần Thiết lập/Danh mục, chạm vào phần Thực đơn.

thiet-lap-hien-thi-thuc-don-01

 • Nhấn chọn món muốn thiết lập không hiển thị trên thực đơn.

thiet-lap-hien-thi-thuc-don-02

 • Gạt để bật chức năng Không hiển thị trên thực đơn.

thiet-lap-hien-thi-thuc-don-03

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan