Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn? (CUKCUK – Bán hàng_Tablet) - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Quản lý (CukCuk phục vụ tại bàn)
 4. Quản lý nhà hàng trên app
 5. Nghiệp vụ quản lý khác
 6. Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn? (CUKCUK – Bán hàng_Tablet)
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. CUKCUK Phục vụ nhanh (Nhà hàng vừa và lớn)
 4. Quản lý (CukCuk Phục vụ nhanh)
 5. Quản lý trên App
 6. Nghiệp vụ quản lý khác
 7. Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn? (CUKCUK – Bán hàng_Tablet)
 1. Trang chủ
 2. HDSD Mobile
 3. CUKCUK – Bán hàng (Tablet)
 4. Quản lý nhà hàng
 5. Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn? (CUKCUK – Bán hàng_Tablet)

Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn? (CUKCUK – Bán hàng_Tablet)

Đối với những món ăn theo nguyên vật liệu, món theo nhóm, quản lý bán hàng không muốn hiển thị những món chi tiết trên màn hình thực đơn thì có thể thực hiện thiết lập như sau:

 • Tại phần Thiết lập/Danh mục, chạm vào phần Thực đơn.

thiet-lap-hien-thi-thuc-don-01

 • Nhấn chọn món muốn thiết lập không hiển thị trên thực đơn.

thiet-lap-hien-thi-thuc-don-02

 • Gạt để bật chức năng Không hiển thị trên thực đơn.

thiet-lap-hien-thi-thuc-don-03

Cập nhật 06/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan