Thiết lập mã bảo vệ ứng dụng Quản lý thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập mã bảo vệ ứng dụng Quản lý thế nào?

Để bảo mật các thông tin trên ứng dụng Quản lý, có thể thiết lập mã bảo vệ để không cho người khác truy cập vào ứng dụng, thao tác thực hiện như sau:

  • Nhấn chọn tab Khác/Thiết lập.

  • Nhấn Mã bảo vệ.

  • Bật tính năng Sử dụng mã bảo vệ.

  • Nhập mã bảo vệ.

  • Sau khit thiết lập, cần có mã bảo vệ mới mở được ứng dụng và xem được các thông tin về nhà hàng.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan