Làm thế nào để thiết lập sơ đồ nhà hàng? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để thiết lập sơ đồ nhà hàng?

Xem phim hướng dẫn

Nếu nhà hàng mới khởi tạo dữ liệu, chưa thiết lập sơ đồ nhà hàng thì thực hiện như sau:

 • Chạm vào biểu tượng dau3gach, chọn Thiết lập.

 • Tại mục Thiết lập hệ thống, chọn Sơ đồ bàn.

Thiet_lap_he_thong_so_do_ban_1.3

 • Nhập số khu vực nhà hàng sử dụng để bán hàng.
 • Chạm vào Khởi tạo khu vực.
 • Sửa lại ký hiệu, tên khu vực theo cách gọi của nhà hàng.
 • Nhập số bàn tương ứng với mỗi khu vực.
 • Chạm vào Tiếp tục.

Thiet_lap_so_do_nha_hang_3

 • Chọn mẫu bàn nhà hàng sử dụng, chạm Đồng ý.

Thiet_lap_so_do_nha_hang_4

Thiet_lap_so_do_nha_hang_5

 • Thiết lập sơ đồ khu vực:

Cách 1: Chạm vào chức năng Thiết lập nhanh

Thiet_lap_so_do_nha_hang_6

Cách 2: Sử dụng chuột kéo, thả để thay đổi các vị trí trên sơ đồ.

 • Chạm và kéo bàn (hoặc cửa) đến vị trí mong muốn.
 • Chạm vào bàn và chọn chức năng tương ứng để thiết lập lại bàn (hoặc cửa).
 • Ngoài ra có thể sử dụng chức năng: Thêm phòng, Thêm cửa, Thêm bàn trên thanh công cụ để thiết lập lại sơ đồ cho giống với nhà hàng.
 • Và có thể chọn ảnh nền cho sơ đồ để nhân viên nhà hàng dễ dàng hình dung sơ đồ khi xếp bàn cho khách.

Thiet_lap_so_do_nha_hang_7

 • Chạm vào Cất để lưu lại sơ đồ khu vực.

Lưu ý:

 • Số lượng bàn tối đa trên 1 khu vực là 100.
 • Trường hợp nhà hàng có triển khai máy tính bảng 7 inch cho nhân viên ghi order/thu ngân sử dụng, quản lý nên thiết lập số lượng bàn tối đa trên 1 khu vực là 50.

so-do-00000000000

 • Nếu số lượng bàn trên 1 khu vực > 50, quản lý nên chia nhỏ khu vực và quản lý trên nhiều sơ đồ. Ví dụ: Tầng 1 số lượng bàn là 100 thì nên tạo 2 khu vực sơ đồ: Tầng 1 (bên trái) kí hiệu T1-1 có 50 bàn, Tầng 1 (bên phải) kí hiệu T1-2 có 50 bàn. Sau đó có thể đặt lại tên bàn cho 2 khu vực này đúng với thực tế.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan