Nhà hàng có một số món ăn cố định luôn có trên bàn, nhân viên phục vụ làm sao để chọn nhanh những món cố định cho khách? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Nhà hàng có một số món ăn cố định luôn có trên bàn, nhân viên phục vụ làm sao để chọn nhanh những món cố định cho khách?

1. Mục đích

Tại một số các nhà hàng phục vụ tại bàn thường có một số số đồ ăn/uống nhất định (lạc rang, bánh đa, dưa chuột, nem chua…), thu ngân/nhân viên phục vụ muốn ghi nhận nhanh các món đó để không phải mất nhiều thao tác chọn món lặp đi lặp lại khi lập order
2. Các bước thực hiện
Để thêm set mặc đinh và áp dụng sét mặc định thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Trên trang quản lý, vào Danh mục\Thực đơn thêm
Set mặc định gồm những món ăn/đồ uống luôn có trên bàn.
Bước 2: Trên thiết bị bán hàng, thu ngân/nhân viên phục vụ chọn Set mặc định thì tất cả
các món ăn/đồ uống đã thiết lập trong Set mặc định sẽ ghi nhận vào order.

Cập nhật 29/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan