Thêm mặt hàng khác vào thực đơn trên PC/POS - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thêm mặt hàng khác vào thực đơn trên PC/POS

1. Mục đích
Giúp nhà hàng khai báo danh sách các mặt hàng không phải là món ăn/đồ uống như khăn ướt, thuốc lá…
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện
Để khai báo các mặt hàng không phải là món ăn/đồ uống, thực hiện như sau:

1. Nhấn vào , chọn Thực đơn.2. Chọn loại: Khác. Khai báo thông tin tại tab Thông tin chung.3. Nhấn Cất.

  • Lưu ý:
    • Quản lý nhà hàng có thể khai báo mặt hàng khác bằng cách nhấn chọn tab Khác, nhấn Thêm. Lúc này, hệ thống sẽ mặc định loại là Khác.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan