R11 - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

R11

I. Web

1. Quản lý nhà hàng muốn tự sắp xếp dữ liệu trên báo cáo để xem các thông tin dễ dàng hơn


2. Kế toán nhà hàng muốn in phiếu thu, phiếu chi trên khổ giấy 80 để nhà hàng không phải đầu tư thêm máy in khổ A4, A5


3. Kế toán nhà hàng muốn nhìn thấy dòng tổng cộng giá trị trên phiếu chuyển kho và giá trị của mỗi chứng từ trên danh sách để dễ theo dõi, kiểm tra khi cần thiết


4. Quản lý nhà hàng muốn xuất khẩu danh sách nguyên vật liệu để kiểm soát danh mục nguyên vật liệu trong trường hợp nhân viên nhập nhầm, nhập trùng để điều chỉnh lại kịp thời
5. Cải tiến tính năng tự động tích chọn các chương trình khuyến mại, cho phép lựa chọn áp dụng cho từng chương trình khuyến mại cụ thể
II. PC Bán hàng

1. Thu ngân muốn trên hóa đơn in ra cho khách có câu ghi chú là hóa đơn chưa bao gồm thuế để khách hàng đọc hóa đơn có thể nắm được thông tin này

2. Khi thu tiền, ở bước nhập số tiền khách đưa, thu ngân muốn chọn theo mệnh giá của các tờ tiền để thao tác nhanh hơn
3. Nhà hàng không bao giờ tính khuyến mại, thuế, phí, không in tạm tính. Thu ngân muốn hạn chế bớt thao tác khi tính và thu tiền để tiết kiệm thời gian
4. Thu ngân muốn trên phiếu in biên bản giao ca có thêm thông tin về số tiền thu bằng thẻ NH và giá trị voucher thu được trong ca để quản lý nhà hàng xem nhanh được ngay khi bàn giao mà chưa cần vào phần mềm quản lý
5. Nhân viên thu ngân muốn nhìn thấy các order đang giao hàng của nhân viên thu ngân khác thực hiện
III. Mobile – Bán hàng

1. Quản lý nhà hàng muốn thiết lập Sơ đồ nhà hàng trên máy tính bảng


2. Nhân viên thu ngân, ghi order muốn có thể nhập số bàn để chọn nhanh khi chuyển bàn


3. Khi thu tiền, ở bước nhập số tiền khách đưa, thu ngân muốn chọn theo mệnh giá của các tờ tiền để thao tác nhanh hơn


4. Nhà hàng không bao giờ tính khuyến mại, thuế, phí, không in tạm tính. Thu ngân muốn hạn chế bớt thao tác khi tính và thu tiền để tiết kiệm thời gian


5. Thu ngân muốn trên hóa đơn in ra cho khách có câu ghi chú là hóa đơn chưa bao gồm thuế để khách hàng đọc hóa đơn có thể nắm được thông tin này


I. Web
1. Quản lý nhà hàng muốn tự sắp xếp dữ liệu trên báo cáo để xem các thông tin dễ dàng hơn
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bàn R11, quản lý nhà hàng có thể tự sắp xếp dữ liệu trên hầu hết các báo cáo đêt xem các thông tin dễ dàng hơn.
Trường hợp dữ liệu là chữ cái: Ví dụ như thông tin Tên món, Loại mặt hàng, Nhóm thực đơn, Tên/Mã khác hàng…, Nhấn vào cột trên báo cáo để sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ A – Z hoặc ngược lại.


Trường hợp dữ liệu là chữ số:
Nhấn vào cột trên báo cáo để sắp xếp theo thứ tự từ số lớn đến số nhỏ hoặc ngược lại.

2. Kế toán nhà hàng muốn in phiếu thu, phiếu chi trên khổ giấy 80 để nhà hàng không phải đầu tư thêm máy in khổ A4, A5
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R11, bố sung mẫu in khổ 80 khi in các chứng từ phiếu thu, phiếu chi.

3. Kế toán nhà hàng muốn nhìn thấy dòng tổng cộng giá trị trên phiếu chuyển kho và giá trị của mỗi chứng từ trên danh sách để dễ theo dõi, kiểm tra khi cần thiết.
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R11, bổ sung thông tin tổng giá trị trên phiếu chuyển kho và cột Tổng tiền trên danh sách chứng từ.

 • Trên phiếu chuyển kho, bổ sung thông tin tổng giá trị.
 • Bổ sung cột Tổng tiền trên danh sách chứng từ.

4. Quản lý nhà hàng muốn xuất khẩu danh sách nguyên vật liệu để kiểm soát danh mục nguyên vật liệu trong trường hợp nhân viên nhập nhầm, nhập trùng để điều chỉnh lại kịp thời
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R11, bổ sung chức năng Xuất khẩu trên màn hình danh sách nguyên vật liệu.

5. Cải tiến tính năng tự động tích chọn các chương trình khuyến mại, cho phép lựa chọn áp dụng cho từng chương trình khuyến mại cụ thể.
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R11, khi thiết lập các chương trình khuyến mại Tặng món, Giảm giá món, Giảm giá hóa đơn bổ sung tùy chọn “Tự động áp dụng chương trình khuyến mại này khi tính tiền” giúp quản lý nhà hàng có thể lựa chọn áp dụng tích chọn tự động với từng chương trình khuyến mại cụ thể.

 • Chương trình khuyến mại Tặng món.
 • Chương trình khuyến mại Giảm giá món.
 • Chương trình khuyến mại Giảm giá hóa đơn.

II. PC Bán hàng
1. Thu ngân muốn trên hóa đơn in ra cho khách có câu ghi chú là hóa đơn chưa bao gồm thuế để khách hàng đọc hóa đơn có thể nắm được thông tin này
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R11, bổ sung tùy chọn “Khi không tính thuế thì hiển thị ghi chú là “Hóa đơn chưa bao gồm thuế GTGT”” tại phần Thiết lập mẫu hóa đơn cho máy in của thu ngân. Khi thu ngân tích chọn thông tin này thì trên hóa đơn của khách sẽ hiển thị ghi chú Hóa đơn chưa bao gồm thuế GTGT.
Các bước thực hiện:

 • Nhấn vào biểu tượng , chọn Thiết lập.
 • Tại mục Máy in và mẫu in, nhấn Sửa và chọn Tùy chỉnh mẫu in.
 • Tại tab Nội dung, tích chọn Khi không tính thuế thì hiển thị ghi chú là “Hóa đơn chưa bao gồm thuế GTGT”.
 • Nhấn Đồng ý.
 • Nhấn Cất.
 • Mẫu hóa đơn in ra cho khách.


2. Khi thu tiền, ở bước nhập số tiền khách đưa, thu ngân muốn chọn theo mệnh giá của các tờ tiền để thao tác nhanh hơn
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R11, phần mềm thay đổi giao diện màn hình Thu tiền, giúp thu ngân có thể nhập số tiền khách đưa theo mệnh giá tiền để thao tác nhanh hơn.
Ví dụ hóa đơn khách hết 430.000 VNĐ, khách đưa 2 tờ 200.000 VNĐ, 1 tờ 20.000 VNĐ và 1 tờ 10.000 VNĐ thì chỉ cần nhấn 2 lần vào mệnh giá 200.000, 1 lần vào 100.000, 1 lần vào 20.000 và 1 lần vào 10.000.

Lưu ý: Mệnh giá các tờ tiền được phần mềm lấy theo thông tin Đồng tiền sử dụng tại phần Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung.


3. Nhà hàng không bao giờ tính khuyến mại, thuế, phí, không in tạm tính. Thu ngân muốn hạn chế bớt thao tác khi tính và thu tiền để tiết kiệm thời gian.
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bàn R11, tại phần Thiết lập/Thiết lập chung, bổ sung tùy chọn Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền, giúp thu ngân hạn chế thao tác khi tính tính tiền cho khách.
Các bước thực hiện:

 • Nhấn vào biểu tượng , chọn Thiết lập.
 • Tại mục Thiết lập chung, nhấn Sửa.
 • Tích chọn Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền.
 • Nhấn Cất.

 • Khi thu ngân tính tiền cho khách, phần mềm sẽ hiển thị ngay màn hình Thu tiền.

5. Nhân viên thu ngân muốn nhìn thấy các order đang giao hàng của nhân viên thu ngân khác thực hiện
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R11, thu ngân có thể nhìn thấy các order đang giao hàng của nhân viên thu ngân khác thực hiện, đồng thời có thể hủy order và thu tiền từ nhân viên giao hàng trên các order giao hàng đó.
III. Mobile – Bán hàng
1. Quản lý nhà hàng muốn thiết lập Sơ đồ nhà hàng trên máy tính bảng
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R11, quản lý nhà hàng có thể thiết lập Sơ đồ nhà hàng tại ứng dụng CUKCUK.VN – Bán hàng trên máy tính bảng.
Các bước thực hiện:

 • Chạm vào biểu tượng , chọn Thiết lập.
 • Tại phần Thiết lập hệ thống, chạm vào Sơ đồ bàn.
 • Tại đây, anh/chị có thể thực hiện thêm/sửa/xóa Sơ đồ nhà hàng.
2. Nhân viên thu ngân, ghi order muốn có thể nhập số bàn để chọn nhanh khi chuyển bàn
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bàn R11, bổ sung ô nhập số bàn tại màn hình Chuyển bàn, giúp nhân viên ghi order/thu ngân có thể nhập số bàn để chọn nhanh khi chuyển bàn cho khách.
Các bước thực hiện:


Trên máy tính bảng:

 • Tại order của khách có nhu cầu chuyển bàn, chọn chức năng Chuyển bàn.
 • Nhập nhanh số bàn khách muốn chuyển đến tại phần Chuyển đến bàn.


Trên điện thoại:

 • Tại order của khách có nhu cầu chuyển bàn, chọn chức năng Chuyển bàn.

 • Nhập nhanh số bàn khách muốn chuyển đến tại phần Chuyển đến bàn.3. Khi thu tiền, ở bước nhập số tiền khách đưa, thu ngân muốn chọn theo mệnh giá của các tờ tiền để thao tác nhanh hơn

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R11, phần mềm thay đổi giao diện màn hình Thu tiền, giúp thu ngân có thể nhập số tiền khách đưa theo mệnh giá tiền để thao tác nhanh hơn.
Ví dụ hóa đơn khách hết 502.000 VNĐ, khách đưa 2 tờ 200.000 VNĐ và 1 tờ 100.000 VNĐ và 1 tờ 2.000 VNĐ thì chỉ cần chạm 2 lần vào mệnh giá 200.000, 1 lần vào 100.000 và 1 lần vào 2.000.

Lưu ý: Mệnh giá các tờ tiền được phần mềm lấy theo thông tin Đồng tiền sử dụng tại phần Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung.


4. Nhà hàng không bao giờ tính khuyến mại, thuế, phí, không in tạm tính. Thu ngân muốn hạn chế bớt thao tác khi tính và thu tiền để tiết kiệm thời gian
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bàn R11, tại phần Thiết lập/Thiết lập chung, bổ sung tùy chọn Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền, giúp thu ngân hạn chế thao tác khi tính tính tiền cho khách.
Các bước thực hiện:

 • Tại phần Thiết lập/Thiết lập chung, bật chế độ Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền.

 • Khi thu ngân thực hiện tính tiền cho khách, phần mềm sẽ hiển thị ngay màn hình Thu tiền.

5. Thu ngân muốn trên phiếu tạm tính và hóa đơn của khách có câu ghi chú là hóa đơn chưa bao gồm thuế để khách hàng đọc hóa đơn có thể nắm được thông tin này
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R11, trường hợp hóa đơn không tính phí thuế GTGT thì bổ sung thông tin Hóa đơn chưa bao gồm thuế GTGT trên phiếu tạm tính và trên chi tiết hóa đơn của khách.

 • Phiếu tạm tính.


 • Chi tiết hóa đơn.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan