R116 (Ngày phát hành 19-02-2024) - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

R116 (Ngày phát hành 19-02-2024)

I. Web & PC – Bán hàng

1. Hiển thị tổng doanh thu trên phiếu bàn giao ca

Chi tiết thay đổi:

Phần mềm hiện tại, khi đóng ca trên phiếu in biên bản bàn giao không hiển thị tổng Doanh thu bán hàng, nhân viên phải xin tài khoản quản lý để theo dõi dẫn đến mất nhiều thời gian, ảnh hưởng tới công việc bán hàng. Vì vậy, kể từ phiên bản R116, MISA CukCuk đã đáp ứng nghiệp vụ giúp thu ngân theo dõi và bàn giao két cuối ca làm việc dễ dàng hơn.

Chi tiết thay đổi như sau:

Trên phần mềm bán hàng PC, trong mẫu in Biên bản bàn giao ca, chương trình bổ sung thêm trường thông tin Tổng doanh thu:

2. Đáp ứng không hiển thị các quản lý đã nghỉ việc khi chọn xác nhận hủy món/hủy đơn

Chi tiết thay đổi:

Hiện tại, với các nhà hàng quản lý chặt chẽ quy trình ghi order và phục vụ món, đối với trường hợp khách hủy món/hủy order sau khi đã gửi bếp/bar thì nhân viên phải gửi yêu cầu xác nhận để quản lý phê duyệt. Tuy nhiên, khi chọn tên quản lý cần xác nhận, chương trình đang lấy lên danh sách bao gồm các quản lý đã nghỉ việc dẫn đến nhân viên dễ chọn nhầm, mất nhiều thời gian và ảnh hưởng tới công việc bán hàng tại quán. Vì vậy, kể từ phiên bản R116, MISA đã đáp ứng nghiệp vụ giúp nhân viên dễ dàng chọn đúng tên quản lý cần gửi xác nhận.

Trên phần mềm bán hàng PC, khi thu ngân muốn hủy món/hủy order, tại form yêu cầu quản lý xác nhận, chương trình chỉ lấy lên các quản lý có trạng thái đang làm việc.

3. Bổ sung tính năng xem được lịch sử đặt chỗ trên báo cáo Tình hình đặt chỗ

Mục đích:

Giúp QLNH xem được lịch sử đặt chỗ của khách hàng trên báo cáo Tình hình đặt chỗ

Các bước thực hiện:

1. Trên trang quản lý, chọn Báo cáo/Bán hàng và nhấn chọn Tình hình đặt chỗ.

2. Chọn kỳ báo cáo và các tham số khác cần xem, nhấn Đồng ý.

Dữ liệu báo cáo hiển thị chi tiết lịch sử các bàn đã đặt vào thời gian trước như ảnh dưới đây.

4. Phát hành hóa đơn từ máy tính tiền năm 2024 theo đúng nghị quyết số 110/2023/QH15

I. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT

Từ phiên bản R116,  phần mềm MISA CukCuk đáp ứng các thay đổi về thuế GTGT và hóa đơn theo quy định tại Nghị quyết số 110/2023/QH15 trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Theo NQ số 110/2023/QH15: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết 43/2022/QH15.

2. Thời gian Nghị quyết có hiệu lực: Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

II. ĐÁP ỨNG TRÊN PHẦN MỀM

1. Đối với nhà hàng/quán tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Chi tiết bài hướng dẫn xem tại đây.

2. Đối với hàng/quán tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu. Chi tiết bài hướng dẫn xem tại đây.

5. Khi tạo chương trình vòng quay may mắn, QLNH có thể thiết lập giải thưởng tặng n món m

Mục đích:

Giúp QLNH thiết lập được giải thưởng tặng n món m trên chương trình vòng quay may mắn

Các bước thực hiện:

Bước 1: Trên menu, chọn phân hệ Marketing/Thu thập khách hàng và chọn Chương trình khuyến mại.

Bước 2: Lời chào

Là đoạn nội dung ngắn mà khách hàng sẽ thấy khi truy cập tới Messenger của Fanpage nhà hàng lần đầu tiên.

Bước 3: Tin nhắn mời đăng ký thành viên.

Là tin nhắn trả lời khi khách hàng nhắn tin tới Fanpage lần đầu tiên với mục đích mời khách hàng đăng ký thành viên.

Bước 4: Thiết lập vòng quay may mắn

1. Tích chọn số lượng ô quà trong vòng quay (4/6/8 ô).

2. Tại cột Số tiền tối đa sửa thành Số tiền tối đa/SL tặng.

3. Nhấn vào biểu tượng , chọn giải thưởng là quà tặngvà chọn món tặng.

4. Nhập số lượng món được tặng vào cột Số tiền tối đa/SL tặng.

5. Nhập số lượng giải thưởng, tỷ lệ trúng thưởng và thiết lập thời gian áp dụng. Sau đó, nhấn Tiếp tục.

6. Sau khi đã hoàn tất các thiết lập, nhấn Hoàn thành.

Bước 5: Áp dụng mã ưu đãi tặng n món m cho khách hàng

Sau khi thiết lập thành công, với những khách hàng đủ điều kiện áp dụng, thu ngân nhập mã ưu đãi hoặc quét QR để thực hiện thanh toán hóa đơn.

Lưu ý:

Khi áp dụng mã ưu đãi:

  1. Trường hợp SỐ LƯỢNG ORDER CỦA MÓN TẶNG < SỐ LƯỢNG ĐƯỢC TẶNG TRONG MÃ ƯU ĐÃI, khi thanh toán thu ngân có thể áp dụng SỐ LƯỢNG TẶNG = SỐ LƯỢNG order của món tặng.
  2. Trường hợp SỐ LƯỢNG ORDER CỦA MÓN TẶNG > SỐ LƯỢNG ĐƯỢC TẶNG TRONG MÃ ƯU ĐÃI, khi thanh toán thu ngân có thể áp dụng SỐ LƯỢNG TẶNG = SỐ LƯỢNG TẶNG CỦA MÓN thiết lập trên chương trình ưu đãi.
  3. Trường hợp order có món tặng thuộc nhiều khung giờ:

Ví dụ: Món A thuộc khung giờ 1 với số lượng order là 1 và món A thuộc khung giờ 2 với số lượng order 2. Mã ưu đãi được tặng cho món A với số lượng là 2.

 => Khi thu ngân áp dụng mã ưu đãi, sẽ áp dụng lần lượt vào món tặng từ trên xuống dưới: Tặng món: Tặng món A khung giờ 1 với số lượng 1 và Món A khung giờ 2 với số lượng là 1

6. Sau khi sửa phiếu thu nợ, QLNH muốn tổng nợ còn phải thu của khách hàng trên các báo cáo đồng nhất và đảm bảo chính xác

Chi tiết thay đổi:

Hiện tại, khi kế toán tạo phiếu thu nợ cho khách hàng, sau đó phát hiện có sai sót và thực hiện sửa lại số tiền. Tuy nhiên, sau khi sửa phiếu, tại mục Hóa đơn thu nợ, chương trình không cập nhật lại khoản tiền đã sửa dẫn đến tổng số nợ của khách bị lệch so với khoản nợ thực tế, ảnh hưởng tới việc quản lý tại nhà hàng. Vì vậy, kể từ phiên bản R116, MISA CukCuk đã đáp ứng nghiệp vụ  giúp QLNH theo dõi được tổng nợ còn phải thu của khách hàng trên báo cáo một cách chính xác nhất.

Chi tiết các bước thực hiện:

Trên trang quản lý, tại phân hệ Quỹ tiền mặt (hoặc Quỹ tiền gửi). Kế toán tạo phiếu thu nợ, sau khi chọn Khách hàng cần thu nợ thì tại dòng Số thu chương trình lấy lên đúng tổng tiền khách đang nợ.

7. Trên báo cáo Tình hình đặt chỗ, QLNH có thể theo dõi tổng số lượng khách đã đặt chỗ là bao nhiêu để chuẩn bị NVL phù hợp

Mục đích:

Hiện tại, khi cần biết tổng số khách đã đặt chỗ để chuẩn bị NVL phù hợp, quản lý phải tính toán thủ công nên rất mất thời gian và dễ xảy ra sai sót. Vì vậy, kể từ phiên bản R116, MISA CukCuk đã đáp ứng nghiệp vụ giúp QLNH theo dõi tổng số lượng khách hàng đã đặt chỗ để chuẩn bị NVL.

Các bước thực hiện:

1. Trên trang quản lý, chọn Báo cáo/Bán hàng và nhấn chọn Tình hình đặt chỗ.

2. Chọn kỳ báo cáo và các tham số khác cần xem, nhấn Đồng ý.

3. Dữ liệu báo cáo hiển thị chi tiết tổng số lượng khách hàng đã đặt chỗ theo từng khung giờ như ảnh dưới đây.

8. Kế toán có thể xem báo cáo xuất kho NVL theo lý do của cả chuỗi để tổng hợp nhanh chóng hơn.

Mục đích:

Hiện tại, khi Kế toán muốn tổng hợp số liệu hàng hủy của chuỗi thì thường phải xuất báo cáo ra file excel và thực hiện cộng thủ công. Tuy nhiên, do nhà hàng có nhiều chi nhánh nên mất nhiều thời gian, ảnh hưởng tới công việc bán hàng. Vì vậy, kể từ phiên bản R116, MISA CukCuk đã đáp ứng nghiệp vụ giúp Kế toán có thể xem báo cáo xuất kho NVL theo lý do của cả chuỗi để tổng hợp báo cáo nhanh chóng hơn

Các bước thực hiện:

1. Trên trang quản lý, chọn Chuỗi nhà hàng.

2. Chọn Báo cáo/Kho và nhấn chọn Xuất kho nguyên vật liệu theo lý do.

3. Chọn kỳ báo cáo, thời gian từ ngày…tới ngày và các tham số khác cần xem.

4. Tại mục Nhà hàng, chọn xem theo tham số Chuỗi nhà hàng.

Sau đó, nhấn Đồng ý.

Khi xem báo cáo theo tham số Chuỗi nhà hàng, chương trình bổ sung thêm trường thông tin Mã chi nhánh Chi nhánh giúp Quản lý có thể xem báo cáo xuất kho NVL theo lý do theo từng chi nhánh.

Ngoài ra, quản lý có thể theo dõi báo cáo chi tiết xuất kho NVL theo lý do theo từng chi nhánh như ảnh dưới đây.

II. Ứng dụng Mobile/Tablet 

1. Đáp ứng không hiển thị các quản lý đã nghỉ việc khi chọn xác nhận hủy món/hủy đơn

Kể từ phiên bản R116, MISA đã đáp ứng nghiệp vụ giúp nhân viên dễ dàng chọn đúng tên quản lý cần gửi xác nhận.

Trên ứng dụng Mobile, khi thu ngân muốn hủy món/hủy order, tại form yêu cầu quản lý xác nhận, chương trình chỉ lấy lên các quản lý có trạng thái đang làm việc.

Chúc Anh/chị thực hiện thành công!

Cập nhật 20/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan