R66 - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

R66

Tính năng mới

1. Bổ sung thiết lập để khi in lại hóa đơn sẽ hiển thị hóa đơn với tiêu đề là HÓA ĐƠN IN LẠI
2. Bổ sung tính năng kho tổng đáp ứng cho các nhà hàng hoạt động theo mô hình dạng chuỗi có văn phòng tổng
3. Bổ sung tiện ích có thể xem ngay số lượng Nguyên vật liệu tồn kho trong mỗi lần Nhập/xuất kho
4. Nhà hàng hoạt động theo mô hình tại bàn, bổ sung tiện ích ghi nhớ tiêu chí tìm kiếm order theo lần gần nhất


1. Bổ sung thiết lập để khi in lại hóa đơn sẽ hiển thị hóa đơn với tiêu đề là HÓA ĐƠN IN LẠI
Chi tiết thay đổi: Do Quản lý nhà hàng muốn thu ngân gửi hóa đơn cho kế toán đúng theo hóa đơn in ra lúc thu tiền cho khách không phải hóa đơn thu ngân in lại từ danh sách hóa đơn. Vì vậy, kể từ R66, phần mềm CUKCUK bổ sung thiết lập cho phép khi in lại hóa đơn sẽ hiển thị hóa đơn với tiêu đề là HÓA ĐƠN IN LẠI để kế toán có thể nhận biết được thu ngân gửi hóa đơn in ra lần 1 hay là hóa đơn in lại.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Trên trang quản lý, tại danh mục Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung\Mua hàng bán hàng: tích chọn Hiển thị tiêu đề HÓA ĐƠN IN LẠI trên hóa đơn in lại


Bước 2: Trên PC khi lập hóa đơn “IN & ĐÓNG” hóa đơn in ra sẽ hiển thị tiêu đề là “HÓA ĐƠN THANH TOÁN”

Bước 3: Vào danh sách hóa đơn in lại hóa đơn in lại sẽ hiển thị tiêu đề là “HÓA ĐƠN IN LẠI”


Lưu ý: Nếu không tích chọn Hiển thị tiêu đề HÓA ĐƠN IN LẠI trên hóa đơn in lại thì khi lập hóa đơn chọn “IN & ĐÓNG” sau đó vào danh sách hóa đơn in lại thì hóa đơn in ra sẽ hiển thị tiêu đề là “HÓA ĐƠN THANH TOÁN”

2. Bổ sung tính năng kho tổng đáp ứng cho các nhà hàng hoạt động theo mô hình dạng chuỗi có văn phòng tổng. Các hoạt động mua/nhập hàng sẽ thực hiện tại văn phòng tổng và sau đó phân phối đến các nhà hàng con.
Chi tiết thay đổi: Tại nhà hàng chuỗi, Quản lý nhà hàng muốn có thêm phần kho tổng quản lý riêng để thực hiện các nghiệp vụ đặt hàng và xuất kho điều chuyển từ kho tổng đến các nhà hàng khác trong chuỗi để không bị nhầm lẫn khi quản lý chung như hiện tại. Kể từ R66, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng kho tổng đáp ứng cho các nhà hàng hoạt động theo mô hình dạng chuỗi có văn phòng tổng.
Các bước thực hiện:
– Trên trang quản lý, tại danh mục Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung tích chọn Có kho tổng khi đó trang quản lý xuất hiện 1 mục Kho tổng trên danh sách các chi nhánh.

– Trên danh sách các chi nhánh chọn Kho tổng để thực hiện các nghiệp vụ tổng hợp báo hàng, đặt hàng và xuất kho điều chuyển từ kho tổng đến các nhà hàng khác trong chuỗi.

Tổng hợp báo hàng từ các nhà hàng khác trong chuỗi


Xuất kho điều chuyển từ kho tổng đến nhà hàng khác trong chuỗi

Xem chi tiết tại đây.

3. Bổ sung tiện ích có thể xem ngay số lượng Nguyên vật liệu tồn kho trong mỗi lần Nhập/xuất kho
Chi tiết thay đổi: Kể từ R66, phần mềm CUKCUK bổ sung tính năng cho phép nhân viên kho có thể biết được ngay số lượng Nguyên vật liệu tồn kho để lấy căn cứ xuất kho.

Khi Nhập/xuất kho chọn Nguyên vật liệu, phần mềm sẽ hiển thị luôn số lượng tồn hiện tại của Nguyên vật liệu


4. Nhà hàng hoạt động theo mô hình tại bàn, bổ sung tiện ích ghi nhớ tiêu chí tìm kiếm order theo lần gần tìm kiếm nhất
Chi tiết thay đổi: Khi bếp trả món, nhân viên phục vụ thường có thói quen tìm order theo món để biết món thuộc order nào và thường sẽ không thay đổi tiêu chí tìm kiếm. Khó khăn, phần mềm không ghi nhớ được tiêu chí tìm kiếm cuối cùng, phục vụ luôn phải đổi lại tiêu chí mỗi lần muốn tìm kiếm order. Kể từ R66, trên phần mềm bán hàng sẽ ghi nhớ lần tìm kiếm cuối cùng và không thay đổi kể cả khi đăng xuất đăng nhập lại chương trình.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan