R85 (Ngày phát hành 14-09-2021) - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

R85 (Ngày phát hành 14-09-2021)

I. Trên trang quản lý (PC)


I. Trên trang quản lý (PC)

1. Đáp ứng tạo phiếu nhập hàng từ đơn đặt hàng/phiếu báo hàng

Mục đích: Khi nhà hàng thực hiện tạo phiếu nhập hàng từ đơn đặt hàng/phiếu báo hàng thì danh sách nguyên vật liệu ở phiếu nhập hàng sẽ sắp xếp đúng thứ tự như trên phiếu đặt hàng để dễ đối chiếu lại.

Chi tiết thay đổi:

Trên trang quản lý, phần Mua hàng\Nhập hàng, khi Thêm phiếu nhập hàng

Chọn Tiện ích\Lập từ đơn đặt hàng hoặc phiếu báo hàng

Chương trình hiển thị danh sách đơn đặt hàng/phiếu báo hàng đã tạo trên chương trình, nhà hàng chọn đơn đặt hàng/phiếu báo hàng tương ứng với nguyên vật liệu cần nhập kho:

 • Khi chọn Lập từ phiếu báo hàng thì danh sách các Nguyên vật liệu từ phiếu báo hàng sẽ hiển thị theo đúng thứ tự như trong phiếu báo hàng đã cất
 • Khi chọn Lập từ đơn đặt hàng thì danh sách các Nguyên vật liệu từ phiếu đặt hàng sẽ hiển thị theo đúng thứ tự như trong đơn đặt hàng đã cất

2. Nhà hàng có thể ngừng áp dụng các Chương trình khuyến mại một cách nhanh chóng

Mục đích: Giúp nhà hàng ngừng áp dụng các CTKM một cách nhanh chóng, rõ ràng hơn so với cách làm hiện tại

Chi tiết thay đổi:

Trên tràng quản lý, mục Khuyến mại, màn hình hiển thị danh sách các chương trình khuyến mại đã được quản lý thiết lập.

Quản lý nhà hàng có thể theo dõi trạng thái của từng chương trình khuyến mại tại cột Ngừng theo dõi:

 • Những chương trình đã ngừng áp dụng tại nhà hàng sẽ tích chọn Ngừng theo dõi
 • Những chương trình đang áp dụng sẽ mặc định bỏ trống

Trường hợp quản lý nhà hàng muốn Ngừng chương trình khuyến mại đang áp dụng, thực hiện theo các bước sau:

 • Vào chi tiết chương trình khuyến mại muốn ngừng áp dụng
 • Tích chọn Ngừng theo dõi
 • Nhấn Cất

3. Bổ sung thiết lập Giới hạn số lượng sử dụng khuyến mại

Mục đích: Giúp nhà hàng áp dụng khuyến mại % hóa đơn cho thực khách nhưng không được vượt quá giá trị cố định để hạn chế phần chi phí khuyến mại cho khách hàng

Các bước thực hiện:

Trên trang quản lý, mục Khuyến mại, khi tạo chương trình Giảm giá hóa đơn, quản lý nhà hàng có thể thiết lập Giới hạn sử dụng bao gồm:

 • Số tiền khuyến mại tối đa
 • Số hóa đơn áp dụng tối đa
 • Số lần sử dụng khuyến mại của 1 khách hàng

Lưu ý: Giới hạn sẽ được áp dụng trong toàn thời gian diễn ra chương trình khuyến mại

Trên phần mềm bán hàng, thu ngân sẽ không thể áp dụng chương trình khuyến mại nếu khách hàng đã sử dụng quá số tiền/số hóa đơn/số tiền khuyến mại.

Khi áp dụng quá giới hạn chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như ảnh dưới đây

4. Bổ sung thiết lập “Cho phép gửi món xuống bếp/bar theo các lượt phục vụ”

Mục đích: Giúp nhân viên phục vụ có thể cập nhật trạng thái chế biến (VD Làm gấp/chờ chưa làm) cho các món đã gửi bếp/bar nhưng chưa trả đồ mà không cần mất công di chuyển đến bếp để báo thủ công

Các bước thực hiện:

4.1. Quản lý

Trên trang quản lý, chọn Thiết lập chung\Mua hàng/Bán hàng, tích chọn Cho phép gửi món xuống bếp/bar theo các lượt phục vụ

4.2. Thu ngân

 • Khi tạo order cho thực khách, thu ngân nhấn vào từng món, chọn Lượt phục vụ

 • Chọn số lượt phục vụ muốn tạo

 • Sau khi tạo lượt phục vụ, khi nhấn Gửi bếp/bar, thu ngân có thể lựa chọn lượt phục cần bếp/bar chế biến tại đây.

II. Trên phần mềm bán hàng (PC)

1. Với những chương trình khuyến mại (CTKM) đã phát hành mã ưu đãi, bắt buộc khách hàng phải cung cấp mã ưu đãi mới có thể áp dụng khuyến mại

Mục đích: Giúp nhà hàng kiểm soát được số lượng mã phát hành cho CTKM và không cho thu ngân áp dụng CTKM bừa bãi cho những khách hàng không có mã

Chi tiết thay đổi:

Trên màn hình bán hàng, khi thanh toán hóa đơn có khách có áp dụng các CTKM đã phát hành mã ưu đãi, thu ngân bắt buộc nhập mã khuyến mại do thực khách cung cấp vào phần mềm.

Nếu thu ngân áp dụng CTKM nhưng chưa nhập mã, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo “Bạn chưa nhập mã ưu đãi của CTKM. Vui lòng kiểm tra lại”

2. Thu ngân có thể xem lại được thời gian khách vào bàn khi thanh toán để tính nhanh thời gian khách hàng dùng bữa

Mục đích: Giúp thu ngân xem lại được thời gian khách vào bàn khi thanh toán để tính nhanh thời gian khách hàng dùng bữa (nhà hàng thu phụ phí dung dùng bữa quá thời gian)

Chi tiết thay đổi:

Trên màn hình bán hàng, chương trình hiển thị chi tiết thời gian khách vào bàn và thời gian khách thanh toán giúp thu ngân dễ dàng theo dõi và tính phí phụ thu cho khách (nếu có)

 

Cập nhật 29/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận