R89 (Ngày phát hành 18-01-2022 ) - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

R89 (Ngày phát hành 18-01-2022 )

1. Bổ sung thiết lập cho phép Kế toán xuất được Hóa đơn điện tử không cần điền các thông tin khác

2. Đáp ứng thiết lập cho phép Khách hàng thao tác tăng giảm số lượng món

3. Đáp ứng hiển thị Tỷ trọng Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận

4. Đáp ứng thiết lập cho phép Thu ngân/ Kê toán in phiếu thu – chi

5. QLNH muốn gia hạn CukCuk không bao gồm Lomas

6. Bổ sung thiết lập ẩn nút tạm tính

7. Bổ sung thiết lập cho phép NVPV đánh dấu món tặng theo yêu cầu của QLNH 


1. Bổ sung thiết lập cho phép Kế toán xuất Hóa đơn điện tử không cần điền các thông tin khác

Mục đích:

Để rút ngắn thời gian thanh toán và thao tác hóa đơn được thuận tiện hơn. MISA CukCuk mang tới tính năng thiết lập giúp kế toán nhà hàng xuất được hóa đơn điện tử cho khách hàng khi có tên khách hàng/người mua mà không cần điền các thông tin khác như địa chỉ, email

Các bước thực hiện:

Trên trang quản lý, phần “Ứng dụng” chọn “MISA MeInvoice”. Màn hình hiện thị “Danh sách hóa đơn”

Tại phần phát hành hóa đơn điện tử, Anh chị lưu ý các trường hợp sau:

TH1: Nếu thiết lập tự động gửi Hóa đơn điện tử cho Khách hàng

– Nếu Khách hàng yêu cầu lấy Hóa đơn, phần mềm xử lý như hiện nay

– Nếu Khách hàng không yêu cầu lấy Hóa đơn

  • Tên Khách hàng, Công ty và phần địa chỉ: Chương trình mặc định là Khách lẻ
  • Không bắt buộc tên Người nhận và Email

TH2: Nếu không thiết lâp tự động gửi hóa đơn cho Khách hàng: Xử lý như hiện nay

2. Đáp ứng thiết lập cho phép Khách hàng thao tác tăng giảm số lượng món

Mục đích:

Trước đây, trên trang bán hàng Online, Khách hàng thấy giao diện Web bán hàng khó dùng, không rõ ràng cột số lượng và không cho phép tăng giảm số lượng dẫn đến sai sót trong quá trình đặt hàng. Vì vậy, MISA CukCuk ra mắt tính năng mới giúp Khách hàng dễ dàng theo dõi và thao tác tăng giảm số lượng món và dễ dàng thanh toán trên Web bán hàng Online

Các chi tiêt thay đổi:

Tại Website bán hàng Online:

– Tại Menu chọn món, màn hình hiển thị tên món, số lượng món giúp Khách hàng dễ dàng tăng giảm số lượng 

– Tại giỏ hàng và mục thanh toán, hiển thị thêm cột số lượng và cho phép Khách hàng tăng giảm số lượng theo nhu cầu và nhấn nút “Thanh toán”

Ngoài ra, khi muốn thêm món, Khách hàng click chuột vào màn hình hiển thị “Thêm món” để quay lại Menu

Lưu ý:

– Khi Khách hàng thay đổi số lượng món sẽ giảm về 0, màn hình hiển thị cảnh báo “Bạn có muốn xóa món khỏi giỏ hàng không?”. Tại đây, Anh/chị lưu ý các trường hợp sau:

+ Nếu Khách hàng chọn “Đồng ý”, món sẽ được xóa khỏi giỏ hàng

+ Nếu Khách hàng chọn “Không”, món sẽ giữ nguyên số lượng là 1

3. Đáp ứng hiển thị Tỷ trọng Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận

Mục đích:

Với những nhà hàng kinh doanh quán ăn, sau khi kết thúc một ngày làm việc, QLNH xem Báo cáo  Quỹ tiền và tình hinh thu chi sẽ không theo dõi được Tỷ trọng của từng loại Doanh thu và Chi phí NVL phát sinh cũng như không theo dõi được Chi phí phát sinh chiếm bao nhiêu % so với tổng Doanh thu. Vì vậy, MISA CukCuk mang tới tính năng cho phép QLNH xem được Báo cáo tỷ trong Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận giúp QLNH đánh giá được hiệu quả hoạt động của nhà hàng và có phương án điều chỉnh hợp lý

Các bước thực hiện:

Trên trang quản lý, Anh/chị chọn ” Báo cáo/Lợi nhuận”. Sau đó, click chọn ” Chọn báo cáo / Kết quả kinh doanh”

Ở tính năng này, chương trình hiển thị thêm cột % Tỷ trọng vào bảng thể hiện Tỷ trọng của từng loại Doanh thu và Chi phí so với Tổng Doanh thu

Tại đây, Anh/chị có thể thấy phầm mềm:

  • Đáp ứng báo cáo Kết quả kinh doanh theo tháng
  • Đáp ứng lọc Tỷ trọng: Theo Doanh thu và theo Khoản mục cha
  • Thể hiện được từng loại Chi phí và Tỷ trọng của từng Chi phí so với Tổng Doanh thu

– Công thức tính Tỷ trọng Doanh thu = loại Doanh thu đó / Tổng Doanh thu * 100%

– Công thức tính Tỷ trọng Chi phí = loại Chi phí đó / tổng Doanh thu * 100%

– Công thức tính Tỷ trọng của Lợi nhuận so với Doanh thu = Lợi nhuận / Doanh thu * 100%

  • Thể hiện Tỷ trọng khoản mục cha:

– Thể  hiện được từng loại Chi phí và Tỷ trọng của từng Chi phí so với Tổng Chi phí

– Công thức tính Tỷ trọng Chi phí = loại Chi phí đó / Tổng Chi phí *100%

Ngoài ra phần mềm đáp ứng cho phép nhà hàng theo dõi và so sánh Kết quả kinh doanh ( Giá trị và Tỷ trọng) giữa “Kỳ này” so với “Kỳ trước”

 

Tại ứng dụng Mobile Manager

Ứng dụng thể hiện Báo cáo Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận tương tụ như với trang Quản lý

Tại đây, Anh/chị thấy tình hình kinh doanh đáp ứng những trường hợp sau:

  • Nếu xem theo Tổng Doanh thu: Tỷ trọng(%) sẽ được tính theo Tổng Doanh thu
  • Nếu xem theo Doanh thu bán hàng: Tỷ trọng(%) sẽ được tính theo Doanh thu bán hàng
  • Nếu xem chi tiết Chi phí, ứng dụng cho phép:

–  Xem Tỷ trọng theo Doanh thu: Tính Tỷ trọng các khoản Chi phí = Tiền Chi phí / Tổng Doanh thu hoặc Doanh thu bán hàng (Tuỳ vào nhà hàng đang xem theo gì)

– Xem Tỷ trọng theo Tổng Chi phí: Tỷ trọng các khoản Chi phí = Tiền Chi phí các loại / Tổng Chi phí

Ghi chú:

Nếu Lợi nhuận âm thì Tỷ trọng Lợi nhuận cũng âm(-)

4. Đáp ứng thiết lập cho phép Thu ngân/ Kế toán in phiếu thu – chi

Chi tiết thay đổi:

Tại nhà hàng, khi Thu ngân thực hiện thu chi để nộp cho Kế toán trưởng lưu trữ lại chứng từ. Phần mềm chỉ hỗ trợ in phiếu thu chi tiền mặt, không đáp ứng in phiếu thu chi tiền gửi. Điều này làm cho Kế toán khó theo dõi, dễ nhầm trong khâu lưu trữ. Mặt khác, Quản lý nhà hàng cũng không kiểm soát được tình hình thu chi của Nhà hàng. Vì vậy, MISA CukCuk ra mắt tính năng khi thực hiện thu chi tiền gửi cho phép Thu ngân/Kế toán in được phiếu thu chi để lưu trữ lại

Các bước thực hiện:

Trên trang quản lý, Anh/chị chọn “Quỹ tiền gửi”, Tại chi tiết “Thu/chi tiền”, thêm tiện ích “In”, cho phép in phiếu thu/chi

Lưu ý:

Nếu Thu ngân không chọn khổ giấy in, phần mềm mặc định khổ giấy in là A5

Chi tiết mẫu phiếu thu và chi tiền mặt, tiền gửi

5. QLNH muốn gia hạn CukCuk không bao gồm Lomas

Mục đích:

Giúp nhà hàng gia hạn CUKCUK không bao gồm Lomas để tiết kiệm chi phí để tiết kiệm chi phí

Các bước thực hiện:

Trên trang quản lý, Anh/chị chọn “Gói dịch vụ phần mềm”, tích chọn “Icon” Gia hạn

Tại đây, Anh/chị nhấn chọn hoăc không chọn“Số lượng nghiệp vụ chăm sóc Khách hàng Lomas đang sử dụng” và hoàn thành thao tác

 

 

 

6. Bổ sung thiết lập ẩn nút tạm tính

Mục đích:

Với những nhà hàng phục vụ, khách hàng thường thanh toán hóa đơn vào cuối buổi ăn. Nhân viên Thu ngân thường in tạm tính hoặc gửi tạm tính cho Khách hàng và không in hóa đơn. Sau khi thu tiền, nhân viên thu ngân hủy order và ấn hoàn món lại bếp/bar. Lúc này Thu ngân cấu kết với Bếp/Bar gian lận mà Quản lý sẽ không kiểm soát được. Vì vậy, MISA CukCuk, bổ sung tính năng mới cho phép Quản lý ẩn nút Gửi tạm tính để tránh nhân viên gian lận thất thoát doanh thu nhà hàng

Các bước thực hiện:

Trên trang quản lý, Anh/chị chọn “Thiết lập chung\Mua hàng bán hàng”, check chọn “Ẩn nút Gửi tạm tính” và nhấn “Cất”

Lưu ý:

Khi thiết lập trên ứng dụng bán hàng (PC), Mobile, Tablet ứng dụng không hiển thị nút/icon/tab “Gửi tạm tính” dù cho phép nhân viên “In tạm tính”hay không

Ngoài ra, ứng dụng không cho phép xem trước hóa đơn màn hình thu tiền trên Mobile/Tablet

7. Bổ sung thiết lập cho phép nhân viên phục vụ đánh dấu món tặng theo yêu cầu của QLNH

Mục đích:

Với những nhà hàng có nhiều khách hàng thân thiết, khi thực khách đến nhà hàng dùng bữa, QLNH thường tặng những món ăn ngẫu nhiên và báo với thu ngân về món tặng và bàn đươc tặng. Tuy nhiên, các món được tặng phải có xác nhận của QLNH, nhân viên phải thao tác nhiều lần, gây mất thời gian, nhầm lẫn trong quá trình thanh toán. Điều này ảnh hưởng đến uy tín của nhà hàng. Vì vậy, MISA CukCuk mang tới tính năng cho phép Nhân viên phục vụ đánh dấu món tặng theo yêu cầu của Quản lý

Các bước thực hiện:

Trên màn hình Quản lý, Anh/chị chọn “Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung”. Tại phần “Mua hàng/Bán hàng”, thêm thiết lập “Cho phép nhân viên phục vụ đánh dấu món mời khi ghi order” và nhấn ”Cất” 

 Trên ứng dụng Bán hàng( máy tính, POS)

 Anh/chị lưu ý những trường hợp sau:

TH1: Nếu trên trang Quản lý, Quản lý nhà hàng (QLNH) không thiết lập“Cho phép nhân viên phục vụ đánh dấu món mời khi order” thì phần mềm bán hàng/ App bán hàng sẽ không thay đổi

TH2: Trên trang quản lý, Quản lý nhà hàng (QLNH) check vào thiết lập “Cho phép nhân viên phục vụ đánh dấu món mời khi ghi order”.

Khi order và Quản lý yêu cầu tăng cho khách, thu ngân/ Nhân viên phục vụ có thể thực hiện như sau:

Click chuột phải vào món được mời, chọn “Món mời”(áp dụng cho tất cả các món kể cả món thêm khác)

Hiển thị cảnh báo Nhân viên phục vụ chọn “số lượng và lý do”. Khi Nhân viên phục vụ chọn xong, “Món mời” sẽ hiển thị tương tự như Sở thích phục vụ với nội dung tặng món và số tiền giảm còn 0đ

Khi khách hàng đến quầy tính tiền, tại màn hình thanh toán, các “Món mời”sẽ hiển thị tại màn hình tính tiền và lý do “Món mời”( Có Icon cho phép thu ngân bỏ món tặng)

Tại phần này, Anh/chị lưu ý khi hóa đơn in ra có món Nhân viên phục vụ đánh dấu “Món mời” sẽ hiển thị “Món mời” có mức giá giảm còn 0đ và lý do

Lưu ý:

Khi thu ngân in tạm tính rồi quay lại màn hình thêm món vào order thì các “Món mời” vẫn được giữ nguyên

Trên ứng dụng Tablet 

QLNH check vào checkbox “Cho phép đánh dấu món mời khi ghi order”. Khi Nhân viên phục vụ ghi order và thêm món QLNH yêu cầu tặng, nhấn chọn “Món mời”. Sau đó, Anh/chị thêm lựa chọn “Món mời”, khi đó Nhân viên phục vụ sẽ chọn số lượng “Món mời” và lý do mời món

Hóa đơn in ra có món Nhân viên phục vụ đánh dấu “Món mời” cũng sẽ hiển thị tương tự như “Món mời” có mức giá giảm còn 0đ và lý do mời món

Chúc Anh/chị thực hiện thành công!

Cập nhật 22/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan