R93 (Ngày phát hành 17-05-2022) - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

R93 (Ngày phát hành 17-05-2022)

Bổ sung thiết lập cho phép QLNH biết được số tiền giảm giá trong ca để dễ dàng theo dõi Doanh thu

Mục đích:

Hiện nay, để thu hút thực khách tới quán, nhà hàng thường có những chương trình giảm giá món ăn. Tuy nhiên, cuối ngày khi xem biên bản ban giao ca, chủ nhà hàng không biết được số tiềm giảm giá cho thực khách trong ca là bao nhiêu. Điều này sẽ tạo ra những khó khăn trong việc quản lý Doanh thu của nhà hàng.

Vì vậy, MISA CukCuk mang tới giải pháp mới: Đáp ứng cho phép QLNH xem số tiền đã giảm giá trong biên bản bàn giao ca giúp quản lý theo dõi được tình hình doanh thu – khuyến mại của nhà hàng.

Các bước thực hiện:

I. Trên phần mềm bán hàng(PC)

II. Trên ứng dụng Mobile/Tablet

III. Theo dõi dòng tiền khuyến mại 

Chi tiết các bước thực hiện:

 I. Trên phần mềm bán hàng

Trên phần mềm bán hàng, nhấn vào biểu tượng chọn Báo cáo hoạt động trong ca và thực hiện như sau:

Tại mục TỔNG HỢP, chương trình đã hiển thị toàn bộ Số tiền khuyến mại và ưu đãi phát sinh tại nhà hàng/quán trong ngày.

Ngoài ra, quản lý nhấn chọn vào thông tin tiền Khuyến mại để xem chi tiết.

Tại đây, quản lý có thể theo dõi được:

  • Số hóa đơn
  • Tên chương trình khuyến mại/ưu đãi
  • Số tiền

Lưu ý:

Trường hợp hóa đơn áp dụng mã ưu đãi Lomas: Báo cáo thể hiện đúng tên chương trình khuyến mại của mã ưu đãi đó.

Khi thu ngân kết thúc ca làm việc, tại màn hình Đóng ca làm việc/Giao dịch trong ca dưới phần bán hàng hiển thị tiền Khuyến mại giúp quản lý dễ dàng xem được Tổng số tiền từ chương trình khuyến mại và ưu đãi trong ca.

Lưu ý:

Tiền khuyến mại không tính vào Tổng tiền hàng trong ca

Mẫu in biên bản bàn giao ca:

II. Trên ứng dụng Mobile/Tablet

1.Trên ứng dụng Tablet

Tại mục TỔNG HỢP, chương trình hiển thị toàn bộ Số tiền khuyến mại và ưu đãi phát sinh tại nhà hàng/quán trong ngày.

Nhấn chọn vào thông tin tiền Khuyến mại để xem chi tiết.

Tại đây, quản lý có thể theo dõi được:

  • Số hóa đơn
  • Tên chương trình khuyến mại/ưu đãi
  • Số tiền

Khi kết thúc ca làm việc, tại màn hình Giao dịch trong ca, quản lý có thể xem được chi tiết thông tin các chương trình khuyến mại và ưu đãi của từng hóa đơn.

2. Trên ứng dụng Mobile: Phần mềm đáp ứng tương tự như trên ứng dụng Tablet

III. Theo dõi dòng tiền khuyến mại

Cuối ngày, trên trang Quản lý, tại danh mục Báo cáoQuỹ tiền chọn “Bảng kê biên bản bàn giao”.

Chọn kỳ báo cáo, thời gian muốn xem báo cáo (từ ngày…đến ngày). Nhấn Đồng ý

Phần mềm ghi nhận đúng dòng tiền khuyến mại, giúp quản lý nhà hàng dễ dàng kiểm tra, đối chiếu với biên bản bàn giao ca của thu ngân.

Mẫu báo cáo hiển thị như ảnh dưới đây.

Chúc Anh/chị thực hiện thành công!

Cập nhật 28/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan