R94 (Ngày phát hành 21-06-2022) - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

R94 (Ngày phát hành 21-06-2022)

1. Quản lý chuỗi mong muốn thiết lập quyền giám sát và khóa quyền hủy hóa đơn của nhân viên, quản lý chi nhánh sau khi in để tránh thất thoát doanh thu chuỗi

2. QLNH muốn theo dõi tổng số lượng bán ra của mỗi mặt hàng trong từng khu vực nhà hàng

3. QLNH muốn xem được lịch sử nhắc bếp để theo dõi và đưa ra lượt phục vụ kịp thời cho thực khách


1. Quản lý chuỗi mong muốn thiết lập quyền giám sát và khóa quyền hủy hóa đơn của nhân viên, quản lý chi nhánh sau khi in để tránh thất thoát doanh thu chuỗi

Mục đích:

Hiện tại, đối với nhà hàng quản lý nhiều chi nhánh, khi in hóa đơn thanh toán cho khách, chủ chi nhánh thường hủy bớt hóa đơn để giảm doanh thu và số tiền hoa hồng phải đóng đến nhà hàng chuỗi. Điều này sẽ tạo ra những khó khăn trong việc quản lý dẫn đến sai lệch báo cáo doanh thu thực tế và ảnh hưởng đến doanh thu của chuỗi. Vì vậy, kể từ phiên bản R94, MISA CukCuk bổ sung tính năng thiết lập quyền giám sát và quyền hủy hóa đơn của nhân viên, quản lý chi nhánh sau khi in để tránh thất thoát doanh thu.

Các bước thực hiện:

Trên trang quản lý, tại Danh mục/Nhân viên: Khi Thêm nhân viên, quản lý chuỗi tích chọn thiết lập Vai trò Giám sát để theo dõi và đánh giá đúng tình hình hoạt động của nhà hàng.

Lưu ý:

– Người có vai trò giám sát: Được phép chọn chi nhánh làm việc, có thể chọn 1 hoặc nhiều chi nhánh.

– Có quyền xem báo cáo, tổng quan, khuyến mại, hủy hóa đơn, trợ giúp và gói dịch vụ phần mềm.

Ngoài ra để tránh gian lận, quản lý chuỗi thực hiện khóa quyền hủy hóa đơn như sau:

1.1. Đối với Thu ngân

Trên trang quản lý, chọn Thiết lập hệ thống\Quản lý vai trò, tích chọn sửa quyền Thu ngân

Tại màn hình Sửa phân quyền chi tiết, Quản lý chuỗi không tích chọn Sử dụng quyền Hủy hóa đơn. Sau đó, nhấn Cất

Khi không tích chọn Sử dụng hủy hóa đơn, phần mềm đáp ứng như sau:

– Trên phần mềm bán hàng(PC): Tại màn hình order, nhấn vào biểu tượngphần mềm sẽ ẩn phân hệ Sửa/Hủy hóa đơn (Không cho phép sửa/hủy các hóa đơn sau khi đã thanh toán thành công)

– Trên ứng dụng Mobile: Phần mềm đáp ứng tương tự như trên PC

1.2. Đối với Quản lý chi nhánh: Phần mềm đáp ứng tương tự như đối với Thu ngân

Lưu ý:

– Trong trường hợp Giám sát chuỗi tắt quyền Hủy hóa đơn, khi đơn hàng đang ở trạng thái là In tạm tính: Thu ngân được quyền Sửa/Hủy hóa đơn theo yêu cầu của thực khách.

– Khi chi nhánh mong muốn hủy hóa đơn: Giám sát mở lại quyền Hủy hóa đơn đã được thiết lập trên trang quản lý.

2. QLNH muốn theo dõi tổng số lượng bán ra của mỗi mặt hàng trong từng khu vực nhà hàng 

Mục đích:

Giúp QLNH theo dõi được tổng số lượng bán ra của mỗi mặt hàng trong từng khu vực nhà hàng để đánh giá hiệu quả bán hàng và đưa ra phương án phát triển trong kỳ tiếp theo.

Các bước thực hiện:

Trên trang quản lý, tại danh mục Báo cáo/Bán hàng chọn Doanh thu theo mặt hàng và khu vực khách ngồi và tìm kiếm theo từng Loại mặt hàng, Nhóm thực đơn mong muốn.

Sau đó, chọn kỳ báo cáo, thời gian muốn xem báo cáo (Từ ngày…đến ngày) và nhấn Đồng ý.

Dữ liệu báo cáo hiển thị chi tiết doanh thu theo khu vực khách ngồi như hình dưới đây.

Từ báo cáo trên, quản lý có thể so sánh được doanh thu món Sandwich tại tầng 1 và tầng 2 để từ đó đưa ra định hướng phát triển cho nhà hàng.

3. QLNH có thể xem được lịch sử nhắc bếp để theo dõi và đưa ra lượt phục vụ cho khách hàng

Mục đích:

Hiện tại, khi nhân viên phục vụ ấn nhắc bếp, chương trình sẽ ghi nhận order và phục vụ theo lượt. Tuy nhiên, thứ tự ra món không sắp xếp cố định khiến nhân viên phục vụ khó theo dõi lượt nào được nhắc rồi, lượt nào chưa gây mất thời gian tìm kiếm. Vì vậy, MISA CukCuk ra mắt tính năng giúp QLNH  xem được lịch sử nhắc bếp để theo dõi và đưa ra lượt phục vụ kịp thời cho thực khách

Các bước thực hiện:

Trên trang quản lý, tại danh mục Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung\Mua hàng/Bán hàng, chọn Sử dụng tính năng Lịch sử bếp/bar – nhắc Bếp và nhấn Cất

Trên phần mềm bán hàng, nhân viên phục vụ lập order hoặc gọi thêm món. Sau đó nhấn Gửi bếp/bar

Lúc này, tại màn hình order hiển thị thứ tự lượt phục vụ để nhân viên gửi lượt chế biến xuống bếp/bar theo yêu cầu khách hàng

Trường hợp món ăn ra chậm hoặc khách hàng muốn món ăn được lên sớm, nhân viên phục vụ nhấn vào biểu tượng để chọn lượt Nhắc bếp

Ngoài ra, khi khách hàng gọi thêm món và muốn phục vụ ngay, nhân viên phục vụ thêm lượt phục vụ mới, tích chọn vào Phục vụ ngay trên món đó và nhấn Gửi bếp/bar

Lưu ý: Các món yêu cầu Phục vụ nhanh sẽ không được đánh số lượt phục vụ

Sau khi nhấn Nhắc bếp, màn hình hiển thị thông báo Nhắc bếp lượt … thành công!

– Nhân viên phục vụ có thể in lại phiếu trả đồ bằng cách vào Lịch sử bếp/bar chọn dòng muốn in lại phiếu trả đồ.

Nhấn vào biểu tượngvà chọn Lịch sử gửi bếp/bar.

Tại tab Đã gửi bếp/bar, chọn dòng muốn gửi lại và nhấn Gửi lại.

Quản lý có thể xem được số lượt gửi bếp/bar như ảnh dưới đây.

Chúc Anh/chị thực hiện thành công!

 

Cập nhật 05/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan