Nhà hàng thực hiện thiết lập sơ đồ nhà hàng như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Nhà hàng thực hiện thiết lập sơ đồ nhà hàng như thế nào?

1. Mục đích
Giúp quản lý nhà hàng thiết lập sơ đồ bàn và khu vực bán hàng phục vụ cho việc ghi nhận đặt chỗ, ghi order, tính tiền cho khách…

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện
Để thiết lập được sơ đồ nhà hàng, thực hiện như sau:
❖ Bước 1: Khai báo khu vực
1. Tại phần Thiết lập sơ đồ trên giao diện bắt đầu sử dụng, chọn Thiết lập sơ đồ nhà hàng.

2. Nhập số khu vực được nhà hàng sử dụng để bán hàng.

3. Nhấn Khởi tạo.

4. Sửa lại kí hiệu và tên khu vực giống với cách gọi của nhà hàng.

5. Nhập số bàn tương ứng với mỗi khu vực.

6. Nhập số bàn bắt đầu cho mỗi khu vực

7. Nhấn Tiếp tục.

8. Chọn mẫu bàn.

9. Nhấn Đồng ý, các khu vực vừa khai báo sẽ hiển thị như sau.

❖ Bước 2: Thiết lập sơ đồ chỗ ngồi
1. Tại khu vực cần thiết lập sơ đồ chỗ ngồi, nhấn Thiết lập sơ đồ.

2. Thiết lập lại sơ đồ đúng với thực tế của nhà hàng.

Cách 1: Chọn chức năng Thiết lập nhanh sơ đồ.

Cách 2: Sử dụng chuột kéo, thả để thay đổi các vị trí trên sơ đồ.

  • Di chuột vào bàn (hoặc cửa) để chuột biến thành mũi tên 4 chiều.
  • Nhấn giữ chuột trái và kéo bàn (hoặc cửa) đến vị trí mong muốn.
  • Nhấn chuột phải và chọn chức năng tương ứng để thiết lập lại bàn (hoặc cửa).
  • Có thể sử dụng chức năng: Thêm phòng, Thêm cửa, Thêm bàn trên thanh công cụ để thiết lập lại sơ đồ cho giống với nhà hàng.
  • Nhấn Đổi mẫu bàn để chọn lại mẫu bàn cho khu vực.
  • Và có thể chọn ảnh nền cho sơ đồ để nhân viên nhà hàng dễ dàng hình dung sơ đồ khi xếp bàn cho khách bằng cách: nhấn Chọn ảnh nền để tải ảnh lên.

3. Nhấn Cất.

 • Sau khi thiết lập xong, thông tin bàn sẽ hiển thị trên các order như sau:

4. Lưu ý

1. Trường hợp đã thực hiện chức năng Khai báo thực đơn, để mở ra giao diện Bắt đầu sử dụng, trên danh mục thực đơn quản lý chọn chức năng Quay lại thiết lập ban đầu hoặc vào Tổng quan chọn Hiển thị thiết lập.
2. Sau khi đã đưa phần mềm vào sử dụng, có thể sửa lại sơ đồ nhà hàng bằng cách vào Thiết lập hệ thống\Sơ đồ nhà hàng.
3. Số lượng bàn tối đa trên 1 khu vực là 100.

4. Trường hợp nhà hàng có triển khai máy tính bảng 7 inch cho nhân viên ghi order/thu ngân sử dụng, quản lý nên thiết lập số lượng bàn tối đa trên 1 khu vực là 50.

Nếu số lượng bàn tại 1 khu vực > 50, quản lý nên chia nhỏ khu vực và quản lý trên nhiều sơ đồ. Ví dụ: Tầng 1 số lượng bàn là 100 thì nên tạo 2 khu vực sơ đồ: Tầng 1 (bên trái) kí hiệu T1-1 có 50 bàn, Tầng 1 (bên phải) kí hiệu T1-2 có 50 bàn. Sau đó có thể đặt lại tên bàn cho 2 khu vực này đúng với thực tế.

Cập nhật 07/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan