Khai báo nhân viên - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khai báo nhân viên


1. Mục đích
Khai báo danh sách nhân viên làm việc tại nhà hàng. Đồng thời thực hiện phân quyền cho nhân viên đăng nhập và làm việc với phần mềm CUKCUK.


2. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây
(Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Để khai báo nhân viên nhà hàng, thực hiện như sau:
1. Tại phần Khai báo nhân viên trên giao diện bắt đầu sử dụng, chọn Thêm mới nhân viên.

2. Nhấn Thêm.


3. Khai báo thông tin của nhân viên:
Khai báo vai trò cho nhân viên theo một trong những cách sau:

Cách 1: Nhấn biểu tượng bên phải mục Vai trò, nhấn chọn vai trò mà nhân viên đảm nhiệm. Lặp lại thao tác trên để chọn thêm vai trò cho nhân viên.

  Cách 2: Nhấn biểu tượng […] bên phải mục Vai trò, tích chọn những vai trò mà nhân viên đảm nhiệm, sau đó nhấn Chọn.


   4. Khai báo mật khẩu truy cập hoặc bỏ tích chọn “Cho phép làm việc với phần mềm CUKCUK” nếu không cho phép nhân viên làm việc với phần mềm.


   5. Khai báo thông tin liên hệ và thông tin khác của nhân viên (nếu cần).


   6. Nếu muốn quản lý thời gian làm việc của nhân viên trên phần mềm thì chọn sang tab Thời gian truy cập và khai báo thời gian cho phép nhân viên làm việc với phần mềm CUKCUK.

   7. Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

   4. Lưu ý

   • Trường hợp đã thực hiện chức năng Khai báo thực đơn Thiết lập sơ đồ nhà hàng, để mở ra giao diện Bắt đầu sử dụng thực hiện:
    • Trên danh mục thực đơn hoặc trên sơ đồ nhà hàng chọn chức năng Quay lại thiết lập ban đầu.
    • Hoặc vào Tổng quan chọn Hiển thị thiết lập.
   • Với nhà hàng dạng chuỗi, có thể phân quyền cho 1 nhân viên làm việc tại nhiều nhà hàng trong chuỗi. Lưu ý: Chỉ áp dụng với các vai trò nghiệp vụ Quản lý, không áp dụng với các vai trò nghiệp vụ Bán hàng

   Cập nhật 20/05/2020

   Bài viết này hữu ích chứ?

   Bài viết liên quan