Quản lý khuyến mại theo thẻ voucher - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Quản lý khuyến mại theo thẻ voucher


1. Mục đích
Giúp quản lý khai báo các voucher đã được nhà hàng phát hành, đồng thời xem thông tin các mã thẻ voucher đã được khách hàng sử dụng để thanh toán.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các trường hợp nghiệp vụ
3.1. Khai báo voucher

a. Các bước thực hiện


1.
Chọn Khuyến mại, sau đó chọn tab Thẻ voucher.


2. Nhấn Thêm.


3. Khai báo xong thông tin voucher, nhấn Cất.

b. Lưu ý


    • Sau khi voucher được khai báo xong, thu ngân có thể chọn và khai báo mã thẻ của voucher khi thực hiện tính tiền cho khách.


3.2. Xem thông tin các mã thẻ đã được sử dụng để thanh toán

Các bước thực hiện
1. Chọn Khuyến mại, sau đó chọn tab Thẻ voucher.

2. Tìm đến Voucher cần xem, chọn chức năng Voucher đã sử dụng.


3. Thiết lập khoảng thời gian, nhấn Lấy dữ liệu để lọc ra các mã thẻ voucher đã được sử dụng để thanh toán.Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan