Giảm giá theo hóa đơn - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Giảm giá theo hóa đơn

1. Mục đích
Giúp nhà hàng thiết lập chương trình khuyến mại giảm giá theo phần trăm (hoặc số tiền cụ thể) trên tổng tiền hóa đơn khách thanh toán.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Để xây dựng chương trình khuyến mại giảm giá hóa đơn, thực hiện như sau:

1. Chọn Khuyến mại, sau đó chọn tab Chương trình khuyến mại. Nhấn Thêm\Giảm giá hóa đơn.

2. Tab Khuyến mại, khai báo các thông tin về chương trình khuyến mại.

Lưu ý:

    • Chọn Áp dụng cho Hạng thẻ nếu nhà hàng khai báo thông tin hạng thẻ khi khai báo khách hàng.
    • Chọn Áp dụng cho Nhóm khách hàng nếu nhà hàng đã khai báo nhóm khách hàng.
    • Mặc định tích chọn Chỉ áp dụng cho món chưa có khuyến mại, khi thu ngân tính tiền cho khách những món đã áp dụng khuyến mại món thì sẽ không được áp dụng khuyến mại hóa đơn nữa. Nếu muốn phần mềm vẫn áp dụng khuyến mại hóa đơn cho các món đã có khuyến mại khi thu ngân tính tiền cho khách thì bỏ tích chọn Chỉ áp dụng cho món chưa có khuyến mại.
    • Tích chọn Tự động áp dụng chương trình khuyến mại này khi tính tiền nếu muốn phần mềm tự động tích chọn khuyến mại khi thu ngân tính tiền cho khách.

3. Tab Điều kiện áp dụng, lựa chọn điều kiện để chương trình khuyến mại có hiệu lực.

4. Khai báo Điều kiện khuyến mại tùy thuộc vào chính sách khuyến mại của nhà hàng.

5. Nhấn Cất.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan