Giảm giá món - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Giảm giá món

1. Mục đích
Giúp nhà hàng khai báo chương trình khuyến mại giảm giá một hoặc một số món cho khách.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện
Để xây dựng chương trình khuyến mại giảm giá món ăn, thực hiện như sau:

1. Chọn nghiệp vụ Khuyến mại.
2. Chọn tab Chương trình khuyến mại.
3. Nhấn Thêm\Giảm giá món ăn.

4. Tab Khuyến mại, khai báo các thông tin về chương trình khuyến mại.

Lưu ý:

  • Chọn Áp dụng cho Hạng thẻ nếu nhà hàng khai báo thông tin hạng thẻ khi khai báo khách hàng.
  • Chọn Áp dụng cho Nhóm khách hàng nếu nhà hàng đã khai báo nhóm khách hàng.
  • Tích chọn Tự động áp dụng chương trình khuyến mại này khi tính tiền nếu muốn phần mềm tự động tích chọn khuyến mại khi thu ngân tính tiền cho khách.
 • Tại phần Giảm giá:
  • Trường hợp giảm giá theo món cụ thể, tích chọn Món cụ thể, khai báo thông tin món, % Giảm giá hoặc Số tiền giảm giá.
  • Trường hợp giảm giá theo nhóm thực đơn, tích chọn Nhóm thực đơn và khai báo các thông tin giảm giá.

5. Tab Điều kiện áp dụng, lựa chọn điều kiện để chương trình khuyến mại có hiệu lực.

6. Khai báo Điều kiện khuyến mại tùy thuộc vào chính sách khuyến mại của nhà hàng. Nhấn Cất.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan