Theo dõi thu, chi, tồn quỹ tiền mặt - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Theo dõi thu, chi, tồn quỹ tiền mặt

1. Mục đích
Giúp quản lí xem và kiểm tra tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của nhà hàng.
2. Các bước thực hiện


1. Chọn Quỹ tiền mặt.
2. Chọn tab
Sổ chi tiết tiền mặt.


3. Thiết lập thời gian xem báo cáo.
4. Nhấn
Lấy dữ liệu.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan