Quản lý nhân viên - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Quản lý nhân viên

1. Mục đích
Giúp quản lý nhà hàng khai báo thông tin nhân viên lên phần mềm để dễ dàng quản lý, phân quyền cho nhân viên sử dụng phần mềm. Đồng thời, tổng hợp được dữ liệu lên báo cáo Doanh thu theo nhân viên từ đó dễ dàng phân tích, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên thu ngân và nhân viên phục vụ.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện

Để khai báo nhân viên, thực hiện như sau:
1. Chọn Danh mục\Nhân viên.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin của nhân viên:
Khai báo vai trò cho nhân viên theo một trong những cách sau:

Cách 1: Nhấn biểu tượng bên phải mục Vai trò, nhấn chọn vai trò mà nhân viên đảm nhiệm. Lặp lại thao tác trên để chọn thêm vai trò cho nhân viên.

Cách 2: Nhấn biểu tượng […] bên phải mục Vai trò, tích chọn những vai trò mà nhân viên đảm nhiệm, sau đó nhấn Chọn.

4. Khai báo mật khẩu truy cập hoặc bỏ tích chọn “Cho phép làm việc với phần mềm CUKCUK.VN” nếu không cho phép nhân viên làm việc với phần mềm.

5. Khai báo thông tin liên hệ và thông tin khác của nhân viên (nếu cần).


6. Nếu muốn quản lý thời gian làm việc của nhân viên trên phần mềm thì chọn sang tab Thời gian truy cập và khai báo thời gian cho phép nhân viên làm việc với phần mềm CUKCUK.VN.

7. Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.


4. Lưu ý

  • Nhấn vào Lọc nhanh để xem nhân viên theo từng trạng thái làm việc.
  • Với nhà hàng dạng chuỗi, có thể phân quyền cho 1 nhân viên làm việc tại nhiều nhà hàng trong chuỗi. Lưu ý: Chỉ áp dụng với các vai trò nghiệp vụ Quản lý, không áp dụng với các vai trò nghiệp vụ Bán hàng

  • Các hướng dẫn khác để quản lý nhân viên trên phần mềm:
Cập nhật 16/05/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan