Quản lý vai trò - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Quản lý vai trò


1. Mục đích
Giúp quản lý xem thông tin các nhân viên trong nhà hàng và phân công công việc cho từng người.

2. Các bước thực hiện

  1. Vào Thiết lập hệ thống\Quản lý vai trò.

  2. Để xem danh sách nhân viên đảm nhiệm của mỗi vai trò, chọn vai trò muốn xem thông tin ở cột Tên vai trò và xem thông tin nhân viên trong phần Danh sách người dùng.

  3. Để thêm vai trò cho nhân viên khác: Chọn vai trò tại cột Tên vai trò, nhấn Chọn, chọn nhân viên muốn thêm vào, nhấn Chọn.

  4. Với nhà hàng hoạt động theo mô hình dạng chuỗi, khi thêm vai trò làm việc cho nhân viên, cần chọn nhà hàng nhân viên được phép làm việc.
  5. Tại thông tin Nhà hàng, nhấn biểu tượng và chọn nhà hàng nhân viên làm việc.

  6. Với các vai trò làm việc trên trang quản lý (kế toán, quản lý kho, mua hàng,…), quản lý có thể phân quyền cho nhân viên làm việc tại nhiều nhà hàng trong chuỗi.

  7. Với nhân viên đảm nhiệm nhiều vai trò, có thể bỏ bớt vai trò của nhân viên bằng cách: Chọn tên nhân viên trong danh sách, nhấn Loại bỏ.

  8. Ngoài ra, quản lý có thể tùy chỉnh các quyền trên vai trò, thêm/bớt các quyền để quản lý hoạt động của nhân viên, thao tác như sau:

  • Chọn vai trò muốn tùy chỉnh quyền, nhấn Sửa.

  • Tích chọn nếu muốn phân thêm quyền hoặc bỏ tích chọn nếu muốn loại bỏ quyền trên vai trò.
  • Ví dụ: Loại bỏ quyền thiết lập Két đựng tiền, Ca làm việc, Thẻ ngân hàng,… trên vai trò Kế toán.

  3. Lưu ý

  • Chỉ có thể phân vai trò cho những nhân viên đã được khai báo tại Danh mục\Nhân viên.
  • Để nhân viên có thể đăng nhập và làm việc với phần mềm CUKCUK.VN thì nhân viên đó phải được tích chọn Cho phép làm việc với phần mềm CUKCUK.VN tại Danh mục\Nhân viên
  • Tại chuỗi nhà hàng, với nhân viên đã được phân quyền làm việc tại một nhà hàng, quản lý có thể phân thêm quyền làm việc cho nhân viên tại các nhà hàng khác như sau:
   • Chọn vai trò phân quyền cho nhân viên.
   • Nhấn vào cột Làm việc tại nhà hàng.
   • Nhấn biểu tượng .

   • Chọn các nhà hàng nhân viên được phân quyền làm việc.
   • Nhấn Chọn.

  Cập nhật 17/01/2020

  Bài viết này hữu ích chứ?

  Bài viết liên quan