Nhật ký tài khoản - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Nhật ký tài khoản

1. Mục đích


Giúp quản lý nhà hàng theo dõi các thao tác thực hiện với tài khoản: thêm tài khoản, thay đổi thông tin tài khoản, xóa tài khoản, các lần đăng nhập/đăng xuất của tài khoản trên phần mềm…
2. Các bước thực hiện

Trên trình duyệt web:

1. Chọn Thiết lập hệ thống\Nhật ký tài khoản.


2. Nhấn Nạp để lấy dữ liệu nhật ký mới nhất.
3. Nếu muốn chọn lại ngày xem nhật ký, nhấn mũi tên bên cạnh nút Nạp.

3. Lưu ý

  • Chỉ tài khoản có quyền Quản trị hệ thống thực hiện được chức năng xóa Nhật ký truy cập.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan