Theo dõi thu, chi, tồn quỹ tiền gửi - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Theo dõi thu, chi, tồn quỹ tiền gửi

1. Mục đích
Giúp quản lí xem và theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền gửi của nhà hàng.
2. Các bước thực hiện


1. Chọn Quỹ tiền gửi.
2. Chọn tab
Sổ chi tiết tiền gửi.
3. Thiết lập thời gian xem báo cáo.
4. Nhấn
Lấy dữ liệu.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan