Đăng nhập để bắt đầu làm việc như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Đăng nhập để bắt đầu làm việc như thế nào?

Để bắt đầu sử dụng CUKCUK Quick Service, thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở chương trình lên, chọn hình thức đăng nhập

Nhà hàng hoạt động mô hình Online, tích chọn Kết nối online, nhập Nhà hàng sau đó ấn ĐỒNG Ý để tiếp tục đăng nhập.

Nhà hàng hoạt động mô hình Offline, tích chọn Kết nối offline, nhập Nhà hàng hoặc tìm kiếm nhà hàng sau đó ấn ĐỒNG Ý để tiếp tục đăng nhập.

Bước 2: Nhập tài khoản bán hàng

Nhập Tên đăng nhậpMật khẩu, Ấn ĐĂNG NHẬP để vào chương trình.

Có thể dùng Số điện thoại hoặc Email làm tên đăng nhập nếu quản lý nhà hàng có khai báo trên trang quản lý.

Có thể dùng Mã PIN thay cho mật khẩu nếu quản lý nhà hàng có khai báo trên trang quản lý (Tính năng hiện tại chỉ đáp ứng cho Thị trường ĐỨC).

Bước 3: Chọn chi nhánh đối với nhà hàng chuỗi

Chọn chi nhánh ấn ĐỒNG Ý để tiếp tục.

Lưu ý: Chỉ có nhà hàng chuỗi mới có bước này khi đăng nhập lần đầu, lần đăng nhập kế tiếp sẽ ghi nhận theo chi nhánh đã chọn khi đăng nhập lần đầu. Nhà hàng đơn bỏ qua bước 3 chuyển đến bước 4.

Bước 4: Thiết lập nhanh ban đầu

Bước này chỉ xuất hiện khi đăng nhập lần đầu bao gồm các thiết lập:

Bàn phím số: Bàn phím số giúp thêm nhanh món có số lượng nhiều, thêm nhanh khuyến mại cho món, Thay đổi số chờ.

Hiển thị khuyến mại trước khi order: Giúp ghi nhận nhanh chương trình khuyến mại vào order

Chế độ giao diện: Chế độ giao diện sáng và chế độ giao diện tối phù hợp với không gian và điều kiện ánh sáng của nhà hàng.

Chế độ Giao diện sáng

Chế độ Giao diện tối

Ấn BẮT ĐẦU SỬ DỤNG để vào chương trình và bán hàng

Lưu ý: Lần đầu tiên nhà hàng đăng nhập vào chương trình, phần mềm sẽ thực hiện đồng bộ dữ liệu xuống thiết bị bán hàng, quá trình đồng bộ có thể sẽ mất một khoảng thời gian tùy thuộc vào quy mô của nhà hàng. 

Cập nhật 12/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan