Khách gọi món không có trong thực đơn, thu ngân ghi nhận món thì làm như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khách gọi món không có trong thực đơn, thu ngân ghi nhận món thì làm như thế nào?

Để ghi nhận các món khách gọi không có trên thực đơn, nhân viên thu ngân thực hiện như sau:

  • Chọn Thêm món khác trên menu.

  • Khai báo món mua hộ khách.

  • Nhấn Đồng ý, món khách gọi thêm sẽ được ghi vào order.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan