Thu ngân muốn thiết lập nhanh sở thích phục vụ của món khi ghi order thì làm như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thu ngân muốn thiết lập nhanh sở thích phục vụ của món khi ghi order thì làm như thế nào?

1. Chọn sở thích phục vụ cho món

 • Trên màn hình Ghi order,  chọn vào món, chương trình sẽ hiển thị màn hình chọn Sở thích phục vụ.

 • Chọn Sở thích phục vụ khách yêu cầu, nhấn ĐỒNG Ý.

2. Thêm sở thích phục vụ cho món

 • Trường hợp Sở thích phục vụ chưa có thì thực hiện thêm Sở thích phục vụ như sau:
  • Nhấn Thêm STPV
  • Thực hiện nhập thông tin Sở thích
  • Nhấn ĐỒNG Ý.

2. Sắp xếp thứ tự Sở thích khách hay dùng lên trên để chọn nhanh

 • Bật Thiết lập Sở thích phục vụ.

 • Kéo Sở thích và thả vào vị trí thay đổi.
 • Tắt Thiết lập Sở thích phục vụ.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan