Chọn món ghi nhanh Sở thích phục vụ - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Chọn món ghi nhanh Sở thích phục vụ

1. Mục đích
Thiết lập danh sách món khách thường gọi kèm sở thích phục vụ, giúp thu ngân/nhân viên phục vụ tại nhà hàng chọn nhanh sở thích khi khách có yêu cầu.
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn Thực đơn.
2. Nhấn chọn chức năng Chọn món cần ghi nhanh STPV.

3. Tích chọn các món khách thường gọi kèm sở thích phục vụ, có thể sử dụng bộ lọc Loại món, Nhóm thực đơn, Tên món để tìm kiếm.

4. Nhấn Cất.
5. Khi thu ngân/nhân viên phục vụ ghi nhận món cho khách, chương trình sẽ hiển thị danh sách sở thích phục vụ trên màn hình.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan