Thêm Nhóm sở thích phục vụ - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thêm Nhóm sở thích phục vụ

1. Mục đích
Tạo nhóm sở thích phục vụ, giúp nhân viên nhà hàng tiết kiệm thời gian khi lựa chọn sở thích khách yêu cầu.
2. Các bước thực hiện
Để thêm nhóm sở thích phục vụ, thực hiện như sau

1. Nhấn chọn Danh mục/Nhóm Sở thích phục vụ.
2. Nhấn Thêm.
3. Nhập thông tin nhóm Sở thích phục vụ.
4. Nhấn Cất.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan