Chuyển dữ liệu từ CUKCUK sang AMIS.VN - Kế toán - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Chuyển dữ liệu từ CUKCUK sang AMIS.VN – Kế toán

Sau khi kết nối thành công, toàn bộ chứng từ hóa đơn sau khi bán hàng sẽ được đẩy vào phân hệ Kế toán trên CUKCUK.
Người dùng tìm kiếm các chứng từ cần chuyển, tích chọn chứng từ sau đó nhấn Chuyển chứng từ để chuyển nhiều chứng từ sang AMIS.VN cùng lúc.
Bước 1: Người dùng chuyển dữ liệu từ CUKCUK sang AMIS – Kế toán
Chuyển chứng từ Bán hàng: Người dùng chọn tab Bán hàng để chuyển chứng từ

Chuyển chứng từ Mua hàng: Người dùng chọn tab Mua hàng để chuyển chứng từ

Chuyển chứng từ Thu – chi: Người dùng chọn tab Thu – chi để chuyển chứng từ

Bước 2: Kiểm tra chứng từ trên AMIS – Kế toán
Đối với chứng từ bán hàng
Vào phân hệ Bán hàng, chức năng Đề nghị lập chứng từ kế toán. Người dùng chọn chứng từ, chuột phải để Lập chứng từ kế toán.


Lưu ý:

  • Khi kế toán lập chứng từ dựa vào dữ liệu CUKCUK đẩy sang sẽ có việc lựa chọn chỉ sinh chứng từ cho 1 hóa đơn đang chọn hoặc có việc cộng gộp các hóa đơn đã thu tiền trong ngày thành 1 chứng từ.

Nguyên tắc cộng gộp như sau: 
+ Cộng gộp các chứng từ bán hàng thu tiền ngay bằng tiền mặt trong cùng 1 ngày và không lấy hóa đơn Giá trị gia tăng thành 1 phiếu thu.
+ Cộng gộp các chứng từ bán hàng thu tiền ngay bằng tiền gửi trong cùng 1 ngày, có cùng Số tài khoản nộp vào và không lấy hóa đơn Giá trị gia tăng thành 1 phiếu thu.

  • Các hóa đơn bán hàng từ CUKCUK  khi chuyển sang AMIS.VN – Kế toán sẽ sinh ra 2 loại chứng từ tương ứng nếu đã thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi bao gồm:

+ Chứng từ bán hàng trong nước Chưa thu tiền.
+ Phiếu thu tiền mặt (với hóa đơn có thu tiền mặt) hoặc Phiếu thu tiền gửi (với hóa đơn có thu tiền gửi).

  • Đối với các hóa đơn đã chuyển sang AMIS.VN – Kế toán nhưng phát sinh sửa, xóa hóa đơn:

+ Sửa hóa đơn khi chưa đẩy hoặc đã đẩy dữ liệu sang AMIS.VN – Kế toán nhưng chưa lập chứng từ kế toán thì chỉ cần nhấn chuyển lại hóa đơn được sửa từ CUKCUK sang AMIS.VN – Kế toán để cập nhật dữ liệu mới nhất. Trường hợp hóa đơn đã được lập chứng từ kế toán bên AMIS.VN – Kế toán cần xóa chứng từ kế toán sau đó đẩy lại và sinh lại chứng từ kế toán mới xóa để có dữ liệu mới nhất.
+ Xóa hóa đơn khi đã đẩy sang AMIS.VN – Kế toán thì người dùng cần đăng nhập vào AMIS.VN – Kế toán để xóa chứng từ đó đi.
Đối với chứng từ Mua hàng: người dùng vào phân hệ Mua hàng, tại tab Đề nghị lập chứng từ kế toán chọn chứng từ để lập.
Đối với chứng từ Thu – chi: người dùng vào phân hệ Quỹ, Ngân hàng, tại tab Đề nghị lập chứng từ kế toán chọn chứng từ để lập. 

Cập nhật 21/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan