Thiết lập quyền người dùng trên CUKCUK được phép sử dụng phân hệ Kế toán - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Quản lý
 4. Kết nối phần mềm kế toán
 5. Kết nối phần mềm AMIS.VN - Kế toán
 6. Thiết lập quyền người dùng trên CUKCUK được phép sử dụng phân hệ Kế toán
 1. Trang chủ
 2. Tính năng nổi bật
 3. Kết nối phần mềm AMIS.VN - Kế toán
 4. Thiết lập quyền người dùng trên CUKCUK được phép sử dụng phân hệ Kế toán

Thiết lập quyền người dùng trên CUKCUK được phép sử dụng phân hệ Kế toán

CUKCUK mặc định Quản trị hệ thống mới có quyền Kế toán (Xem, Thiết lập, Chuyển chứng từ) và hiển thị trên danh sách Ứng dụng, các vai trò khác sẽ không được phân quyền.
Chủ cửa hàng muốn phân quyền cho các vai trò khác (Quản lý chuỗi, Quản lý cửa hàng, Kế toán…) được phép sử dụng tính năng kết nối AMIS.VN trên CUKCUK cần thực hiện như sau:
Vào Thiết lập hệ thống chọn chức năng Quản lý vai trò, chọn vai trò cần sửa, chọn mục Kế toán thực hiện phân quyền mà vai trò được làm việc với dữ liệu Kế toán.

 • Quyền Xem: chỉ cho phép xem chứng từ trên phân hệ kế toán, không được chuyển chứng từ từ CUCUK sang AMIS.VN hoặc thay đổi thiết lập kết nối.
 • Quyền Chuyển chứng từ: Cho phép xem chứng từ trên phân hệ kế toán, chuyển chứng từ từ CUCUK sang AMIS.VN
 • Quyền Thiết lập: cho phép thêm, sửa, xóa tài khoản kết nối của AMIS.VN với CUKCUK.


Sau khi phân quyền, người dùng đăng nhập vào trang quản lý sẽ nhìn thấy phân hệ Kế toán AMIS.VN trên màn hình danh sách ứng dụng.

Cập nhật 21/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan