Tạo tài khoản trên AMIS.VN kết nối với CUKCUK - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Tạo tài khoản trên AMIS.VN kết nối với CUKCUK

Để thực hiện kết nối AMIS.VN với CUKCUK, trên AMIS.VN người dùng thực hiện như sau

Cách 1: Vào vai trò và quyền hạn phân quyền kết nối với CUKCUK

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm kế toán AMIS.VN, chọn menu Hệ thống, chức năng Vai trò và quyền hạn

Bước 2: Thực hiện chọn vai trò Kết nối ứng dụng, chọn tài khoản được phép kết nối với CUKCUK, nhấn Cất để hoàn thành phân quyền.

Cách 2: Vào Hệ thống\Quản lý người dùng phân quyền kết nối với CUKCUK

Bước 1: Vào Hệ thống\Quản lý người dùng, tích chọn người dùng muốn phân quyền. Nhấn Phân vai trò.

Bước 2: Chương trình hiển thị giao diện chọn vai trò cho người dùng, tích chọn Quyền kết nối với ứng dụng khác.

Bước 3: Tích chọn chi nhánh muốn phân quyền làm việc cho người dùng, nhấn Đồng ý. (Lưu ý: Mỗi vai trò chi cho phép chọn một chi nhánh làm việc tương ứng).

Lưu ý: AMIS ACT 2.0 phải liên thông đúng với dữ liệu thiết lập trên Cloud thì mới có thể truyền được dữ liệu về máy.

Chọn đúng dữ liệu đã thiết lập trên Cloud về máy khi kết nối.

 

Cập nhật 21/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan